Home / Nieuws 2018 / Groene lijsten altijd leerzaam
18/01/2018

Groene lijsten altijd leerzaam

Er is bij de consument de afgelopen tijd steeds meer aandacht voor duurzaamheid en met name voor ‘groene energie’ gekomen. Deze bewustwording speelt al geruime tijd bij instellingen en dan vooral woningcorporaties, die streven er al langere tijd naar om hun eigen gebouwen en de zogenaamde ‘collectieve aansluitingen’ te voorzien van groene energie. Op dit moment neemt meer dan 75% van de woningcorporaties die deelnemen aan Aenergie groene energie af en dat percentage stijgt jaarlijks.

De consument heeft veel voordeel van de publicaties die laatste jaren verschijnen en waarin energieaanbieders onder de loep genomen worden op het gebied van duurzaamheid, ‘hoe groen zijn zij nu werkelijk?’. Bovendien komen er steeds meer toetreders op de (groene) energiemarkt van groot tot klein en van landelijk opererend tot vernieuwende lokale initiatieven. Deze berichtgeving is ook een uitstekende manier om op dit gebied meer inzicht te verkrijgen.

Het is duidelijk dat consumenten en woningcorporaties op dezelfde lijn zitten m.b.t. hun wensen voor groene energie. Maar er is ook één duidelijk verschil tussen de individuele consument en de woningcorporatie en dat betreft het aantal aansluitingen; heeft de consument er in de regel twee (Elektriciteit & Gas) de woningcorporatie heeft er tientallen in groot aantal gevallen honderden en soms zelfs duizenden aansluitingen.

Als een instelling meerdere aansluitingen heeft en deze worden op eenzelfde wijze gefactureerd en geprijsd dan spreekt men bij energieleveranciers van z.g. multisites. Daarnaast stellen woningcorporaties nog specifieke eisen aan energieleveranciers m.b.t. energielevering aan leegstaande woningen de z.g. ‘tussenlevering’.

Die specifieke verschillen tussen consument en multi-site klant zorgt er voor dat de gepubliceerde ‘groene’ lijsten niet altijd van toepassing zijn op instellingen, immers er is slechts een beperkt aantal groene energieleveranciers die multi-site diensten aanbiedt en dat geldt ook voor de dienst Tussenlevering. Met andere woorden, de publicaties zijn een hele leerzame en waardevolle informatiebron voor de consument maar zijn niet altijd toepasselijk voor instellingen met meerdere aansluitingen.

Ook is de basis van de groene lijsten het stroometiket. Dit etiket zegt alleen iets over het aandeel groene stroom dat een leverancier (op verzoek van de klant) heeft geleverd, niet wat hij heeft opgewekt. Groene energie kan alleen worden aangeboden op basis van certificaten. Voor levering van groene stroom zijn dit de Garanties van Oorsprong (GVO). Deze GVO’s geven de garantie (onder toezicht van derden) dat de groene stroom die een afnemer inkoopt bij zijn energieleverancier voor 100% duurzaam is opgewekt.

Keuze Aenergie vanaf 2019

Op basis van onze nieuwe raamovereenkomst vanaf 1 januari 2019 gaan wij alleen nog maar groene stroom gebaseerd op Europese Wind GVO’s aanbieden. Hiermee komen wij tegemoet aan de wens van veel van onze deelnemers en onze Raad van Advies. Bij de selectie van energieleverancier hebben wel rekening houden met het (groene) imago van een leverancier, maar niet direct met het stroometiket. In onze selectie was het meer van belang om te weten dat een leveranciers meerdere klanten kan leveren en factureren. Levering van groene stroom op basis van GVO’s was daarbij een vereiste.

Lees meer over groene stroom op de website van wise.