Vraag & antwoord

Collectieve inkoop energie

Hoe kan mijn organisatie instappen? ?

Uw organisatie kan vanaf ieder moment deelnemen aan ons inkoopcollectief mits de leveringscontracten bij uw huidige leverancier zijn beëindigd.

Bij wie kan ik mijn vragen stellen over de energielevering en de energienota’s??

Zodra uw organisatie deelneemt aan Aenergie kunt u de vragen over energielevering en/of facturatie aan ons stellen per mail info@aenergie.nl of per telefoon 035 – 33 33 500.

Wat is een zakelijke aansluiting??

Een zakelijke aansluiting voor energie is een aansluiting die op naam staat van een rechtspersoon. De facturen voor netbeheer- en leveringskosten staan op naam van de rechtspersoon.

Wat is Opslag Duurzame Energie (ODE)??

De heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) is op 1 januari 2013 ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Het maakt deel uit van de overheidsheffingen, waarmee de overheid probeert te stimuleren om minder energie te verbruiken. Het tarief voor Opslag Duurzame Energie geldt voor iedere kWh en m3 gas die u verbruikt.

Het doel van deze belasting is om de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+ regeling te financieren.
De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert de productie van duurzame energie (elektriciteit, gas of warmte) die relatief goedkoop is op te wekken.

Wat is Energiebelasting (EB)??

Energiebelasting (EB) valt samen met opslag duurzame energie onder de noemer overheidsheffingen. De energiebelasting (ook wel regulerende energiebelasting (REB) genoemd) is een heffing die u betaalt over iedere kWh of m3 gas die u verbruikt. De energiebelasting werd in 1996 ingevoerd door de overheid om efficiënt energieverbruik te stimuleren. Vanaf 1 januari 2013 betaalt u ook Opslag Duurzame Energie (ODE), een heffing om duurzame energie te stimuleren.

Hoe kan ik vaststellen of een aansluiting voor klein- of grootverbruik is??

Als basis hiervoor wordt de technische aansluitcapaciteit gebruikt.

Elektriciteitsaansluitingen met een aansluitwaarde groter dan 3 x 80 Ampère vallen onder grootverbruik, de aansluitingen daaronder zijn kleinverbruiks aansluitingen.

Voor gasaansluitingen ligt sinds 1 januari 2009 de grens bij 40 m³(n)/uur. Gelijk of groter is een grootverbruiksaansluiting. Alle aansluitingen daaronder zijn kleinverbuiksaansluitingen.

Let op: Gasaansluitingen met een capaciteit groter dan 40m3/h maar met een verbruik lager dan 170.000m3 betalen een kleinverbruikerstarief. Pas wanneer het gebruik groter is dan 170.000m3 per jaar is telemetrie verplicht en geldt het grootverbruikerstarief. De meetinstallatie moet dan verplicht voorzien zijn van telemetrie. Deze verplichting geldt pas als de grens van 170.000 m3 per jaar over een periode van 36 maanden wordt overschreden. Dit voorkomt dat een afnemer door een koude winter verplicht over moet naar telemetrie.

Downloads

Begrippenlijst Elektriciteit?

Download hier de begrippenlijst-elektriciteit.

Begrippenlijst Gas?

Download hier de begrippenlijst-gas.

Tarieven Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE)?

Tabellen tarieven milieubelastingen

De tarieven voor de verschillende belastingen zijn:

Belasting op leidingwater

Jaar Tarief
2011 € 0,158
2012 € 0,161
2013 € 0,165
2014 € 0,330
2015 € 0,333
2016 € 0,335
2017 € 0,336

Afvalstoffenbelasting

Met ingang van 1 april 2014:

Jaar Tarief
2014 € 17,00 per 1.000 kg
2015 € 13,00 per 1.000 kg
2016 € 13,07 per 1.000 kg
2017 € 13,11 per 1.000 kg

Kolenbelasting

Jaar Tarief
2011 € 13,50
2012 € 13,73
2013 € 14,03
2014 € 14,27
2015 € 14,40
2016 € 14,47
2017 € 14,51

Belasting op aardgas (normaal tarief)

Jaar 0 t/m
5.000
5.001
t/m
170.000
170.001
t/m
1 miljoen
meer
dan 1
miljoen
t/m 10
miljoen
meer
dan 10
miljoen

particulier
meer
dan 10
miljoen

zakelijk
2011 € 0,1639 € 0,1419 € 0,0393 € 0,0125 € 0,0117 € 0,0082
2012 € 0,1667 € 0,1443 € 0,0400 € 0,0127 € 0,0119 € 0,0083
2013 € 0,1862* € 0,1862* € 0,0439 € 0,0160 € 0,0115 € 0,0115
2014 € 0,1894 € 0,1894 € 0,0446 € 0,0163 € 0,0117 € 0,0117
2015 € 0,1911 € 0,1911 € 0,0677 € 0,0247 € 0,0118 € 0,0118
2016 € 0,25168 € 0,25168 € 0,06954 € 0,02537 € 0,01212 € 0,01212
2017 € 0,25244 € 0,25244 € 0,06215 € 0,02265 € 0,01216 € 0,01216

*Sinds 1 januari 2013 zijn de 1e en 2e tariefschijf voor aardgas samengevoegd.

Belasting op aardgas (verlaagd tarief)

Jaar 0 t/m
5.000 m³
5.001 t/m
170.000 m³
170.001 t/m
1 miljoen m³
meer dan
1 miljoen t/m
10 miljoen m³
meer dan 10
miljoen m³
2011 € 0,01494 € 0,02376 € 0,01989 € 0,0125 € 0,0082
2012 € 0,01519 € 0,02416 € 0,02023 € 0,0127 € 0,0083
2013 € 0,02991* € 0,02991* € 0,02220 € 0,0160 € 0,0115
2014 € 0,03042 € 0,03042 € 0,02258 € 0,0163 € 0,0117
2015 € 0,03069 € 0,03069 € 0,02278 € 0,0247 € 0,0118
2016 € 0,04042 € 0,04042 € 0,02339 € 0,02537 € 0,01212
2017 € 0,04054 € 0,04054 € 0,02346 € 0,02265 € 0,01216

*Met ingang van 1 januari 2013 zijn de 1e en 2e tariefschijf voor aardgas samengevoegd.

Compressed natural gas (CNG)

Jaar Tarief per m³
2011 € 0,0318
2012 € 0,0639
2013 € 0,0959
2014 € 0,1280
2015 € 0,1600
2016 € 0,1608
2017 € 0,16128

Belasting op elektriciteit

Jaar 0 t/m 10.000 kWh 10.001 t/m
50.000 kWh
50.001 t/m
10 miljoen kWh
meer dan
10 miljoen
kWh
particulier
meer dan 10
miljoen kWh
zakelijk
2011 € 0,1121 € 0,0408 € 0,0109 € 0,0010 € 0,0005
2012 € 0,1140 € 0,0415 € 0,0111 € 0,0010 € 0,0005
2013 € 0,1165 € 0,0424 € 0,0113 € 0,0010 € 0,0005
2014* € 0,1185 € 0,0431 € 0,0115 € 0,0010 € 0,0005
2015* € 0,1196 € 0,0469 € 0,0125 € 0,0010 € 0,0005
2016* € 0,1007 € 0,04996 € 0,01331 € 0,00107 € 0,00053
2017* € 0,1013 € 0,04901 € 0,01305 € 0,00107 € 0,00053

*2014 € 0,0435 verlaagd tarief voor duurzame energie opgewekt door coöperaties en verenigingen van eigenaren

*2015 € 0,0446 verlaagd tarief voor duurzame energie opgewekt door coöperaties en verenigingen van eigenaren

*2016 € 0,0000 verlaagd tarief voor duurzame energie opgewekt door coöperaties en verenigingen van eigenaren

*2017 € 0,04901 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen

Belastingvermindering per elektriciteitsaansluiting 2011-2017

Jaar Tarief verblijfsfunctie Tarief andere functie
2011 € 318,62 € 119,62
2012 € 318,62 € 119,62
2013 € 318,62 € 119,62
2014 € 318,62 € 119,62
2015 € 311,84 Vervallen m.i.v. 1 jan. 2015
2016 € 310,81 n.v.t.
2017 € 308,54 n.v.t.

Opslag duurzame energie op aardgas (normaal tarief)

Jaar 0 t/m
170.000 m³ en blokverwarming
170.001 t/m
1 mln m³
meer dan 1 mln t/m
10 mln m³
meer dan 10 mln m³
2013 € 0,0023 € 0,0009 € 0,0003 € 0,0002
2014 € 0,0046 € 0,0017 € 0,0005 € 0,0004
2015 € 0,0074 € 0,0028 € 0,0008 € 0,0006
2016 € 0,0113 € 0,0042 € 0,0013 € 0,0009
2017 € 0,0159 € 0,0074 € 0,0027 € 0,0013

Opslag duurzame energie op aardgas (verlaagd tarief)

Jaar 0 t/m
170.000 m³
170.001 t/m
1 mln m³
meer dan 1 mln t/m
10 mln m³
meer dan 10 mln m³
2013 € 0,0004 € 0,0004 € 0,0003 € 0,0002
2014 € 0,0007 € 0,0009 € 0,0005 € 0,0004
2015 € 0,0012 € 0,0014 € 0,0008 € 0,0006
2016 € 0,0018 € 0,0021 € 0,0013 € 0,0009
2017 € 0,0026 € 0,0025 € 0,0027 € 0,0013

Voor aardgas dat wordt geleverd aan een CNG-vulstation is geen tarief vastgesteld.

Opslag duurzame energie op elektriciteit

Jaar 0 t/m
10.000 kWh
10.001 t/m
50.000 kWh
50.001 t/m
10 mln kWm
meer dan 10 mln kWh
niet zakelijk
meer dan 10 mln kWh
zakelijk
2013 € 0,0011 € 0,0014 € 0,0004 € 0,000017 € 0,000017
2014 € 0,0023 € 0,0027 € 0,0007 € 0,000034 € 0,000034
2015 € 0,0036 € 0,0046 € 0,0012 € 0,000055 € 0,000055
2016 € 0,0056 € 0,0070 € 0,0019 € 0,000084 € 0,000084
2017* € 0,0074 € 0,0123 € 0,0033 € 0,000131 € 0,000131

*2017 Voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen geldt het nultarief voor de ODE.

Informatiecode Elektriciteit en Gas ?

De Informatiecode beschrijft de rollen en verantwoordelijkheden van marktpartijen bij het vastleggen, uitwisselen, gebruiken of bewaren van gegevens in het kader van administratieve ketenprocessen. De Informatiecode maakt de inhoud van de gegevens helder en geeft aan hoe en binnen welke tijdslijnen die gegevens worden uitgewisseld.

Heeft u een vraag?
Bel 035-33 33 500

of

 

neem contact op