Complexbepaling

De energiebelasting en de heffingskortingen worden per aansluiting (EAN) berekend. Indien u meerdere aansluitingen binnen één onroerende zaak in gebruik heeft, dienen deze geclusterd te worden. Hierbij wordt in beginsel aangesloten bij de voor die onroerende zaak afgegeven beschikking voor de wet WOZ.

Het kan ook voorkomen dat de elektriciteitsaansluitingen worden gebruikt voor zaken waarvoor geen beschikking wordt afgegeven, bijvoorbeeld openbare verlichting, telefooncellen en rioolpompen. Wanneer deze aansluitingen bij dezelfde rechtspersoon in gebruik zijn en ze, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar horen, worden deze in beginsel als één onroerende zaak aangemerkt.

Uit jurisprudentie is gebleken dat het onder andere noodzakelijk is een zekere samenhang tussen de samen te stellen delen aanwezig moet zijn dat uit de omstandigheden voortvloeit en voor derden waarneembaar is. Daarnaast kan worden gekeken naar het organisatorisch doel waarvoor de samen te stellen delen worden aangewend. Voor de toepassing van de energiebelasting is van groot belang hoe de geografische afbakening is geregeld, fysieke criteria geven daarbij de doorslag.

De aansluitingen met betrekking tot één onroerende zaak worden geclusterd tot één aansluiting voor de energiebelasting. Deze clustering wordt ook wel de complexbepaling genoemd.

Let op: Toepassing van de complexbepaling is geen keuze, maar volgt uit de omstandigheden! Bij toepassing complexbepaling dient er per complex een verklaring ingevuld te worden.