Tarieven Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE)

De tarieven voor de verschillende belastingen zijn:

Belasting op aardgas (normaal tarief)

 

Jaar 0 t/m
5.000
5.001
t/m
170.000
170.001
t/m
1 miljoen
meer
dan 1
miljoen
t/m 10
miljoen
meer
dan 10
miljoen

particulier
meer
dan 10
miljoen

zakelijk
2011 € 0,1639 € 0,1419 € 0,0393 € 0,0125 € 0,0117 € 0,0082
2012 € 0,1667 € 0,1443 € 0,0400 € 0,0127 € 0,0119 € 0,0083
2013 € 0,1862* € 0,1862* € 0,0439 € 0,0160 € 0,0115 € 0,0115
2014 € 0,1894 € 0,1894 € 0,0446 € 0,0163 € 0,0117 € 0,0117
2015 € 0,1911 € 0,1911 € 0,0677 € 0,0247 € 0,0118 € 0,0118
2016 € 0,25168 € 0,25168 € 0,06954 € 0,02537 € 0,01212 € 0,01212
2017 € 0,25244 € 0,25244 € 0,06215 € 0,02265 € 0,01216 € 0,01216
2018 € 0,26001 € 0,26001 € 0,06464 € 0,02355 € 0,01265 € 0,01265
2019 € 0,29313 € 0,29313 € 0,06542 € 0,02383 € 0,01280 € 0,01280

*Sinds 1 januari 2013 zijn de 1e en 2e tariefschijf voor aardgas samengevoegd.

Belasting op aardgas (verlaagd tarief)

 

Jaar 0 t/m
5.000 m³
5.001 t/m
170.000 m³
170.001 t/m
1 miljoen m³
meer dan
1 miljoen t/m
10 miljoen m³
meer dan 10
miljoen m³
2011 € 0,01494 € 0,02376 € 0,01989 € 0,0125 € 0,0082
2012 € 0,01519 € 0,02416 € 0,02023 € 0,0127 € 0,0083
2013 € 0,02991* € 0,02991* € 0,02220 € 0,0160 € 0,0115
2014 € 0,03042 € 0,03042 € 0,02258 € 0,0163 € 0,0117
2015 € 0,03069 € 0,03069 € 0,02278 € 0,0247 € 0,0118
2016 € 0,04042 € 0,04042 € 0,02339 € 0,02537 € 0,01212
2017 € 0,04054 € 0,04054 € 0,02346 € 0,02265 € 0,01216
2018 € 0,04175 € 0,04175 € 0,02440 € 0,02355 € 0,01265
2019 € 0,04707 € 0,04707 € 0,02469 € 0,02383 € 0,01280

*Met ingang van 1 januari 2013 zijn de 1e en 2e tariefschijf voor aardgas samengevoegd.

Belasting op elektriciteit

 

Jaar 0 t/m 10.000 kWh 10.001 t/m
50.000 kWh
50.001 t/m
10 miljoen kWh
meer dan
10 miljoen
kWh
particulier
meer dan 10
miljoen kWh
zakelijk
2011 € 0,1121 € 0,0408 € 0,0109 € 0,0010 € 0,0005
2012 € 0,1140 € 0,0415 € 0,0111 € 0,0010 € 0,0005
2013 € 0,1165 € 0,0424 € 0,0113 € 0,0010 € 0,0005
2014 € 0,1185 € 0,0431 € 0,0115 € 0,0010 € 0,0005
2015 € 0,1196 € 0,0469 € 0,0125 € 0,0010 € 0,0005
2016 € 0,1007 € 0,04996 € 0,01331 € 0,00107 € 0,00053
2017* € 0,1013 € 0,04901 € 0,01305 € 0,00107 € 0,00053
2018* € 0,10458 € 0,05274 € 0,01404 € 0,00116 € 0,00057
2019* € 0,09863 € 0,05337 € 0,01421 € 0,00117 € 0,00058

*2017 € 0,04901 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen

*2018 € 0,05274 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen

*2019 € 0,05337 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen

Belastingvermindering per elektriciteitsaansluiting 2011-2019

 

Jaar Tarief verblijfsfunctie Tarief andere functie
2011 € 318,62 € 119,62
2012 € 318,62 € 119,62
2013 € 318,62 € 119,62
2014 € 318,62 € 119,62
2015 € 311,84 Vervallen m.i.v. 1 jan. 2015
2016 € 310,81 n.v.t.
2017 € 308,54 n.v.t.
2018 € 308,54 n.v.t.
2019 € 257,54 n.v.t.

Opslag duurzame energie op aardgas (normaal tarief)

 

Jaar 0 t/m
170.000 m³ en blokverwarming
170.001 t/m
1 mln m³
meer dan 1 mln t/m
10 mln m³
meer dan 10 mln m³
2013 € 0,0023 € 0,0009 € 0,0003 € 0,0002
2014 € 0,0046 € 0,0017 € 0,0005 € 0,0004
2015 € 0,0074 € 0,0028 € 0,0008 € 0,0006
2016 € 0,0113 € 0,0042 € 0,0013 € 0,0009
2017 € 0,0159 € 0,0074 € 0,0027 € 0,0013
2018 € 0,0285 € 0,0106 € 0,0039 € 0,0021
2019 € 0,0524 € 0,0106 € 0,0059 € 0,0031

Opslag duurzame energie op aardgas (verlaagd tarief)

 

Jaar 0 t/m
170.000 m³
170.001 t/m
1 mln m³
meer dan 1 mln t/m
10 mln m³
meer dan 10 mln m³
2013 € 0,0004 € 0,0004 € 0,0003 € 0,0002
2014 € 0,0007 € 0,0009 € 0,0005 € 0,0004
2015 € 0,0012 € 0,0014 € 0,0008 € 0,0006
2016 € 0,0018 € 0,0021 € 0,0013 € 0,0009
2017 € 0,0026 € 0,0025 € 0,0027 € 0,0013
2018 € 0,0046 € 0,0040 € 0,0039 € 0,0021
2019 € 0,0084 € 0,0061 € 0,0059 € 0,0031

Voor aardgas dat wordt geleverd aan een CNG-vulstation is geen tarief vastgesteld.

Opslag duurzame energie op elektriciteit

 

Jaar 0 t/m
10.000 kWh
10.001 t/m
50.000 kWh
50.001 t/m
10 mln kWm
meer dan 10 mln kWh
niet zakelijk
meer dan 10 mln kWh
zakelijk
2013 € 0,0011 € 0,0014 € 0,0004 € 0,000017 € 0,000017
2014 € 0,0023 € 0,0027 € 0,0007 € 0,000034 € 0,000034
2015 € 0,0036 € 0,0046 € 0,0012 € 0,000055 € 0,000055
2016 € 0,0056 € 0,0070 € 0,0019 € 0,000084 € 0,000084
2017 € 0,0074 € 0,0123 € 0,0033 € 0,000131 € 0,000131
2018* € 0,0132 € 0,0180 € 0,0048 € 0,000194 € 0,000194
2019* € 0,0189 € 0,0278 € 0,0074 € 0,0003 € 0,0003

*2019 Voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen geldt het nultarief voor de ODE.