Privacy

Aenergie bv hecht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar afnemers en de bezoekers van deze website. Persoonlijke gegevens van afnemers en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Aenergie bv houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en aan de uitspraken van de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Aenergie bv te Hilversum.

Verwerken van persoonsgegevens

Bij bezoek aan deze website kan om uw persoonsgegevens worden gevraagd. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een product of dienst. Deze gegevens worden door Aenergie bv gebruikt voor het accepteren van uw aanvraag. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van andere relevante producten en/of diensten van Aenergie bv. Uw persoonsgegevens zullen nimmer worden verstrekt ten behoeve van derden buiten de Groep.

Bezoekersgedrag

Aenergie bv houdt, uitsluitend in algemene en niet tot een individuele persoon herleidbare termen, de bezoekgegevens bij van deze website (zoals de meest bezochte pagina’s). Op deze wijze kan Aenergie bv de inrichting van deze website alsmede de dienstverlening aan haar afnemers verder optimaliseren. Na analyse van deze gegevens kan bijvoorbeeld meer gerichte informatie op de site worden gezet.

Cookies

Om het online gebruiksgemak te vergroten, maakt Aenergie bv gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een ‘cookie’ is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan, zodat u reeds eerder ingevoerde informatie niet nogmaals hoeft te verstrekken. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Indien u ervoor kiest om cookies te weigeren zal het merendeel van deze website gewoon voor u toegankelijk blijven. Het kan echter gebeuren dat sommige opties of diensten van de website niet (geheel) goed functioneren.

Links naar andere websites

Deze privacy statement beschrijft uitsluitend de verwerking van persoonsgegevens voor onderhavige website en geldt uitdrukkelijke niet voor de verwerking van persoonsgegevens van websites van derden waar mogelijke naar wordt doorverwezen. Raadpleeg de eigen privacy statements van die site’s voor verdere informatie.

Wijzigingen

Aenergie bv behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacy statement op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen.

Vragen en/of inzage

Voor vragen over deze privacy statement en/of inzage in of wijziging van uw persoonsgegevens zoals die bij Aenergie bv bekend zijn, kunt u zich wenden tot:

Aenergie bv
Postbus 8056
1201HB HILVERSUM
E-mail: info@aenergie.nl