Toelichting (beperkte) heffingskorting

Heffingskorting

Voor elektriciteitsaansluitingen mét een verblijfsfunctie geldt een vaste korting op de energiebelasting. Deze heffingskorting wordt éénmaal per onroerende zaak toegepast.

Toelichting Verblijfsfunctie

Er is sprake van een verblijfsfunctie met betrekking tot onroerende zaken die op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken die kunnen dienen als woning of ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf of beroep of anderszins een verblijfsfunctie hebben.

Download Toelichting Verblijfsfunctie met voorbeelden met en zonder verblijfsfunctie.

Ter aanvulling

In Overheidsheffingen 2021 staat het volgende over heffingskorting:

Als er sprake is van een verblijfsfunctie dan ontvangt de gebruiker een heffingskorting € 461,62
(exclusief btw) per jaar (prijspeil 2021). De beperkte heffingskorting vervalt met ingang van 1 januari 2015 voor elektriciteitsaansluitingen met een aansluitwaarde van meer 6 ampère, zonder verblijfsfunctie.