Home / Inspirerend seminar “Bouwen aan de Energietransitie”

Inspirerend seminar “Bouwen aan de Energietransitie”

Op dinsdag 1 oktober heeft het jaarlijkse Aenergie seminar plaatsgevonden in Molen de Ster. Dit jaar gingen we in op het “Bouwen aan de Energietransitie”. Het was een zeer inspirerende dag die door de deelnemers met een 8.3 is beoordeeld. We kijken met een goed gevoel terug op wat deze dag ons gebracht heeft.

De eerste gastspreker was inspirator Daan Quakernaat. Daan ging in op hoe “bouw” je nu samen aan deze energietransitie. Hij nam ons mee terug in de tijd waar de mooiste kathedralen in Frankrijk werden gebouwd zonder projectplan of tekening. Door schade en schande werden deze kathedralen steeds mooier. De boodschap die Daan ons heeft meegegeven is begin met bouwen, kijk naar wat beter kan; No regret is niet van toepassing. Het moet zijn Yes regret!

Een groot gedeelte van het Nederlandse gasnetwerk is geschikt voor de energiedrager Waterstof, aldus Professor Ad van Wijk van de TU Delft. Tegen relatief lage kosten is het hogedruk distributienet aan te passen voor waterstof, daarom is dit de energiedrager van de toekomst. Prof.dr. Ad van Wijk gaf aan dat als we 10% van Australië vol zouden leggen met zonnepanelen, er genoeg waterstof door elektrolyse kan worden geproduceerd dat voldoende is voor de gehele energievraag van de hele wereld.

Caspar Gooren van Sungevity ging in op het traject om zonnepanelen te plaatsen in de woningcorporatie sector. Een projectmatige aanpak is hierbij van groot belang. Kijk naar collectieve inkoop, door deze samenwerking levert dit lagere kostprijzen op. Goede communicatie tussen bewoners, de woningcorporaties en de zonnepanelen leverancier zorgt ervoor dat dat de slagingskans het grootst is.

Wat betekent de energietransitie voor de infrastructuur? Daar ging Jillis Raadschelders van DNV GL op in. DNV GL maakt jaarlijks een forecast o.b.v. de ontwikkeling van de energietransitie. Op basis van deze forecast concludeert DNV GL dat wij met de klimaat-doelstelling om maximaal 1,5°C temperatuurverhoging te realiseren niet halen. Ook concludeert DNV GL dat de netcapaciteit voor elektriciteit achter loopt bij de benodigde capaciteit door realisatie van windparken en zonneweides.

Robin Berg van LomboxNet heeft ons meegenomen in de wereld van de bi-directionele laadpaal voor auto’s. Het laden en ontladen van deze laadpaal geeft een goede oplossing tegen het capaciteitsgebrek van de lokale elektriciteitsinfrastructuur. Een auto rijdt in Nederland gemiddeld 70 kilometer. Meestal wordt hiervoor ca ¼ van de accucapaciteit gebruikt. Dat betekent dat ¾ van de accucapaciteit niet wordt benut terwijl dit meestal genoeg elektriciteit biedt om een woning gedurende 1 week van stroom te voorzien.

De diverse sprekers hebben ons een kijkje gegeven in de mogelijkheden en de realiteit van de energietransitie. Samen bouwen aan deze transitie en kijken waar de mogelijkheden liggen. Dat is stof om verder over na te denken na dit inspirerende seminar!