Home / Nieuws 2017 / Lagere kosten door afschaffing precarioheffing en lagere gastransporttarieven
12/05/2017

Lagere kosten door afschaffing precarioheffing en lagere gastransporttarieven

energiekosten

Twee nieuwe regels die uw energiekosten gaan verlagen

Goed nieuws: nieuwe regels omtrent gastransporttarieven en het besluit van de Kamer om de precarioheffing af te schaffen brengen de energiekosten omlaag.

Significant lagere gastransporttarieven

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt heeft nieuwe regels vastgesteld. Daarmee wordt bepaald hoeveel Gasunie Transport & Services (GTS) mag verdienen in de jaren 2017-2021 voor de wettelijke taken en diensten die zij verricht. Resultaat: transsporttarieven die niet hoger zijn dan nodig is (afnemersbelang) en de netbeheerder een marktconform rendement biedt op zijn investeringen (netbeheerdersbelang).

Afgelopen maart maakte Gasunie bekend dat de tarieven dit jaar met gemiddeld 26% zullen dalen.

Afschaffing precarioheffing

De overheid schaft per 1 juli de precarioheffing af, met inachtname van een overgangstermijn van vijf jaar. Dat betekent dat netbeheerders in 2022 geheel van de heffing verlost zijn. De precarioheffing is een gemeentelijke heffing die wordt opgelegd voor het gebruik van gemeentelijke grond​. Dat kan gaan om het uitstallen van reclameborden op de stoep voor een winkel, maar dus ook om kabels en leidingen die in de grond liggen. Minister Ronald Plasterk (PVDA, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) diende vorig jaar, nadat er al jaren over werd gesproken, een wetsvoorstel in voor de afschaffing van precario op gas- en stroomnetten.

In het wetsvoorstel wilde Plasterk oorspronkelijk een overgangstermijn van tien jaar voor gemeenten die al precario heffen, zodat zij ruim de tijd zouden hebben om alternatieve inkomsten te vinden. Die termijn werd door de Tweede Kamer bijgesteld naar vijf jaar.

Wel versoepelde Plasterk eind vorig jaar de voorwaarden voor de overgangsregeling, zodat ook gemeenten die op 10 februari 2016 al een verordening én een tarief hadden vastgesteld voor Precarioheffing ervoor in aanmerking kwamen, ook als ze nog niet daadwerkelijk de belasting inden. Hierdoor kwamen er nog eens zeventig gemeenten bij die precario konden blijven heffen -met alle gevolgen van dien voor de tarieven bij de netbeheerders.

Bron precarioheffing: Energeia, auteur David Duijnmayer
Bron gastransporttarieven: VEMW, 24 februari 2017 en Energeia, auteur Jeroen Savelkouls