Home / Nieuws 2018 / Minister bergt ‘onwenselijke’ stok voor corporaties nog niet op
01/03/2018

Minister bergt ‘onwenselijke’ stok voor corporaties nog niet op

Woningcorporatiekoepel Aedes is tevreden over de eigen voornemens om 5 PJ te besparen, maar de minister wacht liever de concrete plannen van de socialehuursector af voor zij een wettelijke verplichting terzijde legt. Dat blijkt uit twee brieven die deze week openbaar zijn gemaakt.

Al eerder liet Aedes weten het kortetermijndoel van gemiddeld label B en de daarmee samenhangende energiebesparing van 5 PJ in 2020 los te laten ten faveure van het doel om CO2-neutraal te zijn in 2050. Het behalen van een gemiddeld label B voor alle corporatiewoningen is daarmee niet uit zicht, maar verplaatst naar 2021, een jaar later. De sector is te spreken over de eigen inspanningen. “De door uw voorganger geopperde wettelijke verplichting vind ik daarom onnodig, beperkend en onwenselijk”, schrijft Aedes-voorzitter Marnix Norder in een open brief aan minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66).

5 PJ

De brief aan de minister ging vergezeld van concrete plannen om aan die 5 PJ te voldoen, maar de publieke versie heeft alleen de Woonagenda als bijlage. Daarin staan de ambities van de corporaties beschreven. Zo moet elke corporatie komend jaar een eigen plan opstellen om in 2050 een CO2-neutrale woningvoorraad te hebben, gaan zij samenwerken met gemeenten in regionale energiestrategieën en wordt de Aedes-benchmark ingezet als instrument om inzichtelijk te maken hoe de corporaties ten opzichte van elkaar scoren -naming and shaming, of, vriendelijker geformuleerd, wie van elkaar kan leren.
De minister schrijft op haar beurt in een brief aan de Tweede Kamer: “Voor de korte termijn wacht ik de concrete plannen van Aedes en de beoordeling daarvan door de borgingscommissie van het Energieakkoord af om te zien of er nog vervolgstappen nodig zijn.” Met vervolgstappen doelt de minister op een wettelijke verplichting, zoals eerder aangekondigd door toenmalig minister Plasterk. Dat de verplichting nog boven de markt hangt, bevestigt ook de woordvoerder van Binnenlandse Zaken Richard Gielen. Hij noemt het “fijn” dat Aedes CO2-neutrale ambities heeft, maar merkt op dat er wel degelijk harde maatregelen moeten komen om de toegezegde 5 PJ te halen. “Zo niet, dan gaat het kabinet nadenken over verplichtingen.”

Energieprestatievergoeding

Wel te spreken was de minister over de resultaten van de quickscan inzake de energieprestatievergoeding bij socialehuurwoningen. Bewoners zijn hierover net zo tevreden als over andere renovatieprojecten, en dat is positief. Wel moet er beter worden gekeken naar de communicatie rondom de daadwerkelijke verbouwing, wordt de vergoeding zelf als ingewikkeld ervaren en worden de “potentiële voordelen van de nul-op-de-meter concepten (snel plaatsen van prefab gevel- en dak-elementen, veel techniek aan de buitenkant van de woning) die in theorie de overlast voor de bewoner zouden kunnen beperken, (…) in de praktijk nog niet volledig gerealiseerd”. Een ander aandachtspunt zijn kamers die vanwege hun goede isolatie in de zomer juist te warm zijn. Een fenomeen dat overigens ook geldt voor juist slecht geïsoleerde woningen, merkt de minister op.

Bron: Energeia
Auteur: Katrijn de Ronde