Nieuws

16/12/2012

Kort Nieuws

Verslag Raad van Advies: De Raad van Advies van Aenergie heeft in september jl. een bijeenkomst gehad. Onderwerpen waren de uitslag van de aanbesteding en een presentatie door Ecofys over de ontwikkelingen in de energiesector in de toekomst en mogelijke…

16/12/2012

Kort Nieuws

Prioriteitsplaatsing Slimme Meters Aenergie is samen met een paar deelnemers een pilot project gestart om op grote schaal bij corporaties slimme meters (zie ook verslag Seminar) te laten plaatsen door netbeheerders. De ervaringen die we hierbij opdoen zullen we gebruiken…

16/12/2012

Korte Nieuwsberichten

Als gevolg van de verhuizing van Aedes naar Den Haag verhuist ook Aenergie. Wij blijven echter binnen Hilversum. Met ingang van 15 april is ons nieuwe kantoor gevestigd op: Marathon 9F te Hilversum. Met ingang van 9 april heeft Aenergie ook een nieuw telefoonnummer: 035…

1 12 13 14 15