Home / Nieuws 2017 / Rutte III: minder CO2 en stijgende elektriciteitsprijzen
03/11/2017

Rutte III: minder CO2 en stijgende elektriciteitsprijzen

CO2 uitstoot en Rutte 3

Het nieuwe kabinet van Rutte III heeft met haar ambities op gebied van CO2-reductie een flinke eerste stap gezet naar het behalen van de klimaatdoelstellingen. Dit zal consequenties hebben voor de toekomstige energieprijzen van woningcorporaties, zorginstellingen en VvE’s.

 

Allereerst alle voornemens van Rutte III op een rij:

  1. Er komt een minimum CO2-prijs
  2. De inzet op biomassa wordt teruggeschroefd
  3. Extra focus op wind op zee
  4. Emissieloze auto’s
  5. Geen aansluitplicht op gas maar warmterecht
  6. Einde salderingsregeling
  7. Minder gaswinning in Groningen.

Jan Rotmans gaf tijdens ons seminar ‘Afscheid van Aardgas’ eind september aan dat Nederland van koploper op gebied van duurzaamheid in de jaren 70, afgezakt is tot in de onderste hoede in het laatste decennium. De ambitie van Rutte III is om weer tot de koplopers te behoren. Een prachtige ambitie, maar wat betekent deze CO2-ambitie voor u?

 

Minimumprijs CO2

Het kabinet richt zich op het verminderen van CO2 uitstoot met 49% ten opzichte van 1990 en een reductie van 55% voor de EU in 2030. Hiervoor zal er 56 Mton minder CO2 uitgestoten moeten gaan worden. Een groot deel hiervan zal komen uit het sluiten van kolencentrales. Het doel is om ze in 2030 allemaal dicht te hebben.

Om de CO2-reductie te versnellen is een minimumprijs voor de CO2-uitstoot voor elektriciteitsproducenten voorgesteld van € 18,- per ton CO2-uitstoot in 2020 en dit gaat oplopen tot € 43,- per ton in 2030.

Omdat hierdoor de kosten voor de elektriciteitsproductie zullen oplopen zijn de inkoopprijzen voor elektriciteit op de groothandelsmarkten fors gestegen.

Verder wil het kabinet de CO2-reductie verder stimuleren door de energiebelasting vanuit CO2-oogpunt evenwichtiger te verdelen. De belasting op aardgas gaat stijgen, de belasting op elektriciteit gaat dalen.

 

Hoe ziet uw energieprijs eruit de komende jaren?

Door het besluit van de regering om een (oplopende) minimumprijs voor CO2 te hanteren, reageert de groothandelsmarkt direct. Binnen twee dagen zijn de inkoopprijzen van energie met circa 10% gestegen voor de leveringsjaren 2020 en 2021. Een flinke stijging! Dit zal ook voor u gevolgen hebben. Houd in uw plannen rekening met het stijgen van de prijs voor elektriciteit.

 

Vragen?

Stel uw vragen bij uw accountmanager via 035 – 33 33 500 of info@aenergie.nl. Wij houden de markt voortdurend in de gaten en zijn op de hoogte van de regeringsbesluiten en bijbehorende consequenties. Wij sparren hier graag met u over. Dankzij onze gespreide inkoop van energie zijn wij al 15 jaar in staat om onder de gemiddelde marktprijs in te kopen. Daar profiteert u ook de komende jaren van.