Zeer geslaagd seminar

Afgelopen donderdag 20 september heeft het jaarlijkse Aenergie seminar plaatsgevonden. Dit keer met als thema ‘Betaalbare Energietransitie’. We kijken terug op een zeer geslaagd seminar wat door de deelnemers is beoordeeld met gemiddeld een 8.0. Een cijfer waar we best een beetje trots op zijn.

Het doel van het seminar was om verschillende kanten van de energietransitie te belichten en dat is gelukt. Onze gastsprekers Diederik Samsom Voorzitter klimaattafel Gebouwde omgeving, Peter Niermeijer van RECS International, Constan Custers van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, Jacob Froling van Arcadis en Karo van Dongen van Alwel hebben allemaal hun visie en ervaringen gedeeld om vervolgens de vele vragen te beantwoorden.

Het seminar vond plaats in het duurzame Groene Paviljoen te Baarn. Het Groene Paviljoen is gevestigd op het Bomencentrum. Beide locaties zijn in eigendom van Hans Blokzijl. Een gedreven ondernemer die ons heeft meegenomen op een leerzame en leuke rondleiding over het Bomencentrum en iedereen zelf heeft laten ervaren hoe duurzaam de locaties op het terrein zijn.

Peter Niermeijer heeft toelichting gegeven over wanneer je spreekt over groene stroom. Dit is een veilig systeem van GVO’s (Garanties van Oorsprong) dat onder toezicht staat van CertiQ. Het aanbod in groene stroom stijgt; niet zozeer omdat er meer vraag naar is, maar omdat er subsidie voor is.

Peter stelde dat het eigenlijk vreemd is dat we twee keer betalen voor de levering van groene stroom: eerst via opslagen op de energielevering, vervolgens voor certificaten die je afneemt voor levering van groene stroom van een leverancier.

Constan Custers heeft ons duidelijkheid verschaft over de subsidiemogelijkheden voor Woningcorporaties en VvE’s zoals RVV (Regeling Vermindering Verhuurdersheffing) Verduurzaming en de NTA8800. VvE’s met daarin minder dan 50 sociale verhuurappartementen dreigen door de afbakening van regels geen recht te hebben op de verlaging op de verhuurdersheffing en heeft daarmee de VvE’s opgeroepen om gebruik te maken van gesubsidieerd energie-advies!

Jacob Froling heeft aangegeven dat samenwerking met stakeholders die een identiek doel voor ogen hebben en aanvullende belangen hebben essentieel is in een energietransitietraject. Belangrijk is om duidelijke opt in – opt out vast stellen voor betrokken partijen bij aanvang van een energietransitietraject.

Diederik Samsom is enthousiast over energietransitie en uitermate positief over de kans van slagen. De verschuiving van energiebelasting van gas naar elektriciteit legt de basis voor de incentive om van het gas af te gaan. Samen met gebouw gebonden financiering zijn dit mogelijk de essentiële voorwaarden om verder te kunnen gaan. De focus ligt de eerste jaren voornamelijk op wijkgerichte warmtelevering.

Karo van Dongen heeft ons een kijkje in de keuken van Alwel gegeven. Hij schets de realiteit van meerdere energietransitietrajecten die niet altijd even positief zijn. Hij geeft hierbij aan dat de betrokkenheid van de eindgebruiker/ bewoner essentieel is. Voorbeelden hiervan zijn toelichting op verplichte elektrische koken na overstap op warmtelevering en het aanstellen van “etagecontactpersonen” de ambassadeurs van een energietransitieproject.
Een punt van aandacht is de vermeende gelijkheid van woningen binnen een energietransitietraject, dit blijkt in de praktijk niet juist te zijn.

We kunnen na het seminar concluderen dat de doelstellingen van de energietransitie hoog liggen. Over de wijze waarop het energietransitietraject moet worden ingezet is nog veel ongewis. De focus ligt in eerste instantie voornamelijk op warmtelevering.

Er zijn diverse subsidie mogelijkheden om marktpartijen financieel te ondersteunen, maar of de energietransitie betaalbaar is voor iedereen is nog maar de vraag…….