Aenergie collectieve inkoop energie woningcorporaties, zorginstellingen en vve's

Uw partner in energie

Vacature: Sales & Accountmanager

Aenergie is het energie inkoopcollectief voor de woningcorporaties. Sinds 2016 is het collectief vergroend en daarmee is het een voorloper in deze branche. De energiemarkten zijn dynamische markten en dat maakt het werken bij Aenergie boeiend, géén dag is het zelfde.

Dat laatste komt ook omdat het een kleine organisatie is dan kom je snel met alle facetten van het werk in aanraking. Afwisselend werk je thuis en op kantoor, wij vragen niet alleen veel van mensen, wij bieden hen ook veel! Ben je op zoek naar een baan die het verschil kan maken voor een groot aantal sociale huurders neem dan via onderstaand e-mailadres contact met ons op

Vacature Sales & Accountmanager

Functietitel:

Sales & Accountmanager

Positie:

Rapporteert aan: Directeur Aenergie

Context:

 • Extern: deelnemers, prospects, tenderbegeleiders, energieleverancier en leveranciers van de overige energie gerelateerde diensten, zoals meetdiensten, zonnepanelen, laadpalen etc.
 • Intern: gehele organisatie

Doel van de functie:

Verantwoordelijk voor de acquisitie van nieuwe deelnemers, het behouden van deelnemers en het uitbreiden van diensten bij deelnemers met als doel het borgen van de omzet en marge, hoge klanttevredenheid en het bevorderen van binding met de deelnemers.

Functie eisen:

 • Minimaal afgeronde HBO opleiding
 • Minimaal 2 jaar relevante saleservaring in de business to business energiemarkt of aanverwante markt
 • MS office
 • Kennis in één van de markten (woningcorporaties, zorginstellingen en/of VvE-beheerders) (pré)

Resultaatdoelstellingen

Resultaatgebied

Sales:

Taken en verantwoordelijkheden

 • Is verantwoordelijk voor het zelfstandig acquireren van nieuwe deelnemers o.a. door middel van telefonische acquisitie, acquisitie op beurzen en in het eigen (klant)netwerk
 • Is verantwoordelijk voor het uitbreiden van diensten bij bestaande deelnemers
 • Voert acquisitiegespreken bij potentiele deelnemers Is verantwoordelijk voor de prijsvergelijking en het opstellen van een concurrerende offerte
 • Rapporteert structureel en periodiek over de individuele doelstellingen
 • Is verantwoordelijk voor het behalen van de geplande omzet- en resultaatdoelstellingen
 • Analyseert en signaleert klantbehoeften en vertaalt dit naar potentiele nieuwe dienstverlening voor de organisatie door middel van het aandragen van een business case
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van de verkoop- en accountplannen op basis van beschikbare klant- en marktinformatie

Relatiebeheer:

 • Is verantwoordelijk voor het contact met de deelnemer, kent de belanghebbenden en weet wie waarvoor te benaderen/te betrekken bij gesprekken
 • Bezoekt (afhankelijk van de deelnemer) minimaal eens per jaar de deelnemer voor een gesprek
 • Benadert deelnemers actief voor deelname aan seminars en workshop

Administratie:

 • Is verantwoordelijk voor het structureel bijhouden van deelnemersgegevens en/of contacten in CRM (o.a. bezoekrapportage en aanpassen kansen)
 • Draagt zorg voor het compleet maken van het verkoopdossier en zorgt voor de administratieve afstemming/overdracht met de afdeling Operations
 • Administreert de verkoopafspraken
  Draait rapportages uit het CRM systeem

Vertegenwoordiging
en communicatie:

 • Levert een actieve bijdrage aan het bedenken en organiseren van workshops en seminars
 • Treedt op als vertegenwoordiger van de organisatie op beurzen
 • Geeft presentaties bij deelnemers en prospects
 • Signaleert onderwerpen die interessant kunnen zijn voor externe communicatie, draagt dit aan en levert een concept artikel op

Kwaliteit:

 • Signaleert knelpunten en verbeteringen in de salescyclus, draagt verbeteringen aan en voert deze na overleg uit
 • Ontwikkelt benodigde expertise van de energiemarkt en competenties continu

Kern competenties

Klantgerichtheid:

Bedenkt mogelijkheden ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening vanuit de belangen en situaties van deelnemers en collega’s. Geeft een hoge prioriteit aan klantgerichtheid en stimuleert anderen hierin. Investeert in een lange termijn relatie met deelnemers en collega’s.

Samenwerken:

Stimuleert tot samenwerking en het zoeken naar de verbinding met andere teams. Is in staat een gevoel van gemeenschappelijkheid te creëren. Deelt de benodigde kennis en ervaring en helpt anderen met het aanspreken op elkaars gedrag.

Zorgvuldigheid:

Stimuleert anderen accuraat en effectief omgaan met details en begeleid anderen om bij fouten de werkwijze aan te passen met als doel het optimaliseren van de accuratesse.

Verantwoordelijkheid:

Heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Stimuleert en ondersteunt anderen bij het bepalen van de grenzen op het gebied van het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Stelt uit zichzelf prioriteiten en neemt initiatieven om het gewenste doel te bereiken.

Deskundigheid:

Stimuleert anderen tot het leveren van hoog kwalitatief werk. Deelt de benodigde kennis en ervaring ten behoeve van de vakkundigheid. Zet anderen aan moeilijke vaktechnische problemen op te lossen en stimuleert het denken in oplossingen. Laat eigenaarschap zien in zijn werk en zet anderen aan dit ook te doen. Straalt passie uit.

Functiegerichte competenties

Ondernemerschap:

Stimuleert anderen om pro actief ondernemerschap te tonen. Helpt hen hierbij door het geven van feedback op hun gedrag. Ziet kansen voor de onderneming en geeft hier opvolging aan. Onderneemt actie om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Gespreksvaardigheden:

Laat anderen experimenteren met de wijze van communiceren en geeft hierop feedback. Kan verschillende soorten gesprekken op een effectieve wijze voeren zodat het beoogde resultaat wordt bereikt. Weet de juiste techniek toe te passen in iedere situatie en weet onuitgesproken gevoelens en belangen boven tafel te krijgen.

Onderhandelen:

Is in staat effectief te kunnen onderhandelen door wederzijdse standpunten bij elkaar te brengen en alternatieve opties aan te dragen en te bespreken. Laat het bereiken van het doel en de overeenstemming en acceptatie van beide partijen leidend zijn.

Impact:

Toont zich op een ongedwongen manier een leider (in het proces) en weet van nature invloed uit te oefenen op anderen. Weet contacten uit te bouwen en situaties naar zijn/haar hand te zetten.

Organisatiesensitiviteit:

Kent de formele en informele structuren binnen organisaties en de belanghebbenden. Toont zichzelf bewust van de invloed en de gevolgen van beslissingen en gedragingen en toetst bij de juiste partijen of er sprake is van draagvlak.

Meer weten?

Mail naar: info@aenergie.nl