Home / Nieuws 2017 / Workshop Overheidstoeslagen: eindelijk inzicht in complexe energiebelastingen
05/05/2017

Workshop Overheidstoeslagen: eindelijk inzicht in complexe energiebelastingen

workshop

Op 20 april vond met 35 aanwezigen de workshop Overheidstoeslagen plaats. Geen eenvoudig thema, er blijkt veel onduidelijkheid te bestaan over de regelingen en berekeningssystematiek van de Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE).

Jan Kiekebosch, controleur bij de Belastingdienst, gaf duidelijk antwoord op deze vragen:

  • Hoe wordt de EB en ODE berekend bij gasaansluitingen?
  • Hoe wordt de EB en ODE berekend bij elektriciteitsaansluitingen?
  • Wat zijn de gevolgen EB en ODE bij plaatsing van photo-voltaïsche zonne-energie?
  • Hoe werkt de belasting op leidingwater?

Met het verkregen inzicht zijn de deelnemers in staat om de energieleverancier op zijn verzoek van informatie te voorzien waarmee de Energiebelasting op de juiste manier kan worden geheven. Als achteraf blijkt dat de energiebelasting niet goed door de leverancier is geheven, kan dit namelijk tot vervelende hoge naheffingen leiden (tot 5 jaar na dato)!

Jan ging uitgebreid in op de Wet Belastingen op Milieugrondslag, WOZ-object, verantwoordelijkheden van de energieleverancier en de energieafnemer, staffelprijzen Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie voor elektriciteit en aardgas en de mogelijkheden tot eventuele teruggave. Daarnaast gaf hij uitleg over de heffing van energiebelasting aan warmtekrachtkoppelingsinstallaties, de belasting op het doorleveren van opgewekte elektriciteit en de belasting voor levering van leidingwater.

Energiebelasting in de praktijk

Tot slot werd een case behandeld: de berekening van de EB en ODE in de praktijk. In dit voorbeeld werd gevraagd waarom er geen heffingskorting op de elektriciteitsaansluiting met een zgn. verblijfsfunctie werd uitgekeerd door de energieleverancier. Wat bleek: er was helemaal geen verbruik geweest. Als er geen verbruik is, kan er ook geen heffingskorting worden verrekend!

De deelnemers waardeerden de workshop met een 7,9! Ondanks de taaie en lastige stof vond met het zeer interessant. Enkele reacties:

“Gezellige sfeer, Goed georganiseerd”
“Casussen waren een goede toevoeging”
“Duidelijk, goed toepasbaar in onze organisatie”
“Moeilijke stof, goed om een keer van een specialist te horen wat er qua energiebelasting speelt”

Wilt u meer weten over dit thema?

Neem dan contact op met één van onze accountmanagers, bereikbaar via telefoonnummer 035 – 33 33 500.