Home / Nieuws 2022 / Afbouw salderingsregeling gaat pas 2025 in
05/07/2022

Afbouw salderingsregeling gaat pas 2025 in

Eerder werd al aangekondigd dat de afbouw van de salderingsregeling niet per 2023 maar per 2024 zou ingaan. Inmiddels heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie de afbouw met nog één jaar uitgesteld. Tegenover deze twee jaar uitstel staat wel dat eigenaren van zonnepanelen vanaf 1 januari 2025 versneld minder voordeel krijgen.

Minder voordeel houdt in dat zij per 1 januari 2025 direct 36 procent minder mogen salderen. Met de grotere afbouwstap wordt de opgelopen achterstand op het oorspronkelijke wetsvoorstel ingelopen.

Afbouw in stappen
De rechterkolom van de tabel hieronder laat de nu voorgestelde afbouwpercentages zien. Ze gelden voor dat deel van de elektriciteit dat zonnepaneeleigenaren aan het stroomnet leveren en waarvoor zij nog mogen salderen.

Voor het andere deel krijgen kleinverbruikers alleen nog een redelijke vergoeding van de energieleverancier. Minister Wiebes meldde begin 2020 dat die vergoeding op zo’n 80 procent van het leveringstarief zal liggen.

Kalenderjaar      Te salderen volgens oorspronkelijk wetsvoorstel  Te salderen bij twee jaar uitstel

  • 2022                                             100 procent                                                   100 procent
  • 2023                                             91 procent                                                      100 procent
  • 2024                                             82 procent                                                      100 procent
  • 2025                                             73 procent                                                      64 procent
  • 2026                                             64 procent                                                      64 procent
  • 2027                                             55 procent                                                      55 procent
  • 2028                                             46 procent                                                      46 procent
  • 2029                                             37 procent                                                      37 procent
  • 2030                                             28 procent                                                      28 procent
  • 2031                                             0 procent                                                        0 procent

“Investeren blijf interessant”
Dat de regeling twee jaar is uitgesteld, heeft te maken met het feit dat de Tweede Kamer het eerdere voorstel controversieel verklaarde. Doordat alles lang stillag, moest het voorstel worden aangepast. Zoals te zien is in de tabel, wordt er in 2025 een grotere afbouwstap gezet, waarna het afbouwpad vanaf 2026 weer wordt opgepakt zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Vanaf 2031 kan er niet meer gesaldeerd worden.

Volgens minister Jetten heeft de voorgestelde wijziging een beperkte invloed op de terugverdientijden. Met een technische levensduur van 25 jaar blijft investeren in zonnepanelen volgens hem interessant.