Home / Archive by Category "Nieuws 2022"

Rubriek Nieuws 2022

29/11/2022

Onze kerstdonatie gaat naar Stichting Leergeld

Zoals u wellicht weet, stuurt Aenergie rond de kerst geen kaarten en attenties. In plaats daarvan doen we jaarlijks een donatie aan een goed doel. Woningstichting Joost, één van onze deelnemers, wees ons op de Stichting Leergeld. Zij bieden kinderen de kans om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, ook als de thuissituatie dat niet toelaat. De stichting is sterk lokaal georganiseerd en is in ruim 110 kernen actief. Onze donatie gaat naar Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren.  

29/11/2022

Aanpassing in tarief voor Tussenlevering

Veel woningcorporaties en zorginstellingen hebben onze dienst Tussenlevering al ontdekt. Daarmee voorkomen ze dat netbeheerders leegstaande woningen afsluiten, wanneer er langer dan twee weken geen contract op de aansluiting staat. Vaak gaat zo’n afsluiting gemoeid met hoge kosten: tussen de € 500,- en € 700,-. Alle reden om te kiezen voor Tussenlevering. Per 1 januari geldt er een aangepast tarief voor deze dienstverlening. Naar € 1,50 per maand per aansluiting Al vijf jaar lang hanteren wij voor Tussenlevering een vastrecht van € 1,- per maand per aansluiting. Door de toenemende kosten van onze IT-infrastructuur verhogen wij deze kosten nu. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt het vastrecht € 1,50 voor Tussenlevering. Wij beseffen dat dit een stevige verhoging is, maar die is noodzakelijk om onze dienstverlening…

29/11/2022

Aenergie verlengt overeenkomst met ENGIE tot en met 2024

Extreem hoge prijzen voor gas en elektriciteit, onrust over leveringszekerheid, energiebedrijven die omvallen of géén nieuwe klanten accepteren… het energiejaar 2022 is in alle opzichten hectisch te noemen. Alle reden voor Aenergie om – in overleg met de deelnemers – de aanbesteding van het collectief één jaar uit te stellen. Daarvoor hebben we het huidige contract met ENGIE verlengd met een jaar, inclusief een aantal aanpassingen. Energie-inkoop voor 2024 van start Het proces rond de eenjarige contractverlenging heeft enige tijd geduurd, maar is uiteindelijk naar tevredenheid van beide partijen afgerond. Hierdoor kunnen we direct beginnen met de energie-inkoop voor het leveringsjaar 2024. Officiële aanbesteding begin 2023 Tijdens het overleg met de groep deelnemers afgelopen juni hebben we ook gemeld dat we begin 2023 een officiële…

29/11/2022

Energieprijsplafond voor blokverwarming

Even zag het er voor huurders met blokverwarming uit dat het energieprijsplafond voor hen niet zou gelden. Koepelorganisatie Aedes dacht met Binnenlandse Zaken en Economische Zaken mee over een oplossing. Tijdens het Kamerdebat op 10 november zegde het kabinet toe ook deze huurders te helpen. Bedrag via woningcorporaties Zoals het er nu uitziet, krijgen woningcorporaties en andere beheerders van blokverwarming een bedrag dat zij met de energiekosten kunnen verrekenen. Het kabinet kiest daarbij voor een gelijkwaardige benadering: huurders met blokverwarming kunnen rekenen op een ondersteuning die vergelijkbaar is met huishoudens in het andere prijsplafond. Ook huurders die niet in aanmerking kwamen voor de 190 euro in november en december van dit jaar, kunnen van dit prijsplafond gebruikmaken. De oplossing geldt overigens niet voor onzelfstandige woonruimtes….

05/07/2022

Nieuwe maatregelen ter compensatie van hoge energieprijzen

Begin 2022 nam de overheid al meerdere maatregelen om de hoge energieprijzen te compenseren. Omdat de prijzen blijven stijgen, zijn er sinds maart 2022 nieuwe maatregelen bijgekomen. Deze zijn bedoeld als extra steuntje in de rug van mensen met een laag inkomen. Het gaat om deze drie maatregelen: 1. Verhoging eenmalige energietoeslag naar € 800,- Eind 2021 begon het kabinet met het verlagen van de energiebelasting om de hoge energieprijzen te compenseren. Ook kwam er een energietoeslag voor huishoudens op bijstandsniveau om de energierekening betaalbaar te houden. Senioren met lage inkomens konden tevens profiteren van deze toeslag. Aanvankelijk bedroeg de eenmalige energietoeslag € 200,- per huishouden, maar omdat de prijzen in 2022 bleven stijgen, verhoogde het kabinet de toeslag naar € 800,-. Maximaal 800.000 huishoudens…

05/07/2022

Welke factoren zorgen voor recordprijzen in gas en elektra?

De energiemarkt bevindt zich nog steeds in een onzekere en onrustige periode. Kregen we in 2021 al te maken met enorme prijsstijgingen en recordprijzen, in de eerste helft van 2022 heeft deze trend zich doorgezet. De oorlog in Oekraïne heeft een grote impact op de prijsvorming. Geopolitieke spanningen houden de energiemarkt dagelijks bezig, waarbij over en weer sancties over het gas worden afgeroepen. Wat zijn de belangrijkste factoren voor de recordprijzen in gas en elektra? En hoe ziet de nabije toekomst eruit? We zetten alle obstakels en kansen u op een rij. 3 BELANGRIJKE FACTOREN VOOR RECORDPRIJZEN Olieprijs ruim 50% gestegen De olieprijs is dit jaar al met meer dan de helft gestegen. Eerst trok de olievraag vooral aan door minder coronarestricties wereldwijd. Na de…

05/07/2022

Afbouw salderingsregeling gaat pas 2025 in

Eerder werd al aangekondigd dat de afbouw van de salderingsregeling niet per 2023 maar per 2024 zou ingaan. Inmiddels heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie de afbouw met nog één jaar uitgesteld. Tegenover deze twee jaar uitstel staat wel dat eigenaren van zonnepanelen vanaf 1 januari 2025 versneld minder voordeel krijgen. Minder voordeel houdt in dat zij per 1 januari 2025 direct 36 procent minder mogen salderen. Met de grotere afbouwstap wordt de opgelopen achterstand op het oorspronkelijke wetsvoorstel ingelopen. Afbouw in stappen De rechterkolom van de tabel hieronder laat de nu voorgestelde afbouwpercentages zien. Ze gelden voor dat deel van de elektriciteit dat zonnepaneeleigenaren aan het stroomnet leveren en waarvoor zij nog mogen salderen. Voor het andere deel krijgen kleinverbruikers alleen nog een…

05/07/2022

Workshop laat zien: correcte toepassing heffingskorting levert voordeel op

facturatieservice-facturatie-energiekosten-zorg

Bijzonder informatief en leerzaam – dat is in het kort de enthousiaste reactie van de vele deelnemers aan onze jaarlijkse Workshop Energiebelasting. Deze vond op donderdag 12 mei plaats in Hilversum. In één ochtend praatte Jan Kiekebosch, onze vaste adviseur bij de Belastingdienst, de toehoorders bij over drie belangrijke vragen: Wat zijn de actuele spelregels van de energiebelasting? Hoe kun je de regels optimaal benutten? En hoe werkt de heffingskorting? Correcte toepassing van de regels Vooral het gedeelte over de heffingskorting had alle aandacht van de deelnemers. In de praktijk blijkt namelijk – zo wist Kiekebosch te vertellen – dat een correcte toepassing van de regels rond de heffingskorting het nodige voordeel kan opleveren. Aanvragen van heffingskorting Was u niet bij de workshop, maar wilt…

07/04/2022

Minder afhankelijk worden van Rusland

Aenergie gasleiding energie

Nederland wil minder afhankelijk zijn van Russisch gas. Tegelijkertijd wil het kabinet ervoor zorgen dat Nederland ook in de toekomst genoeg energie heeft. Gevolgen van oorlog voor energievoorziening De oorlog van Rusland met Oekraïne heeft invloed op de energievoorziening in Nederland. Nederland heeft tot de komende winter en de maanden erna voldoende gas. De onzekerheid over de oorlog leidt nu al wel tot heel hoge prijzen voor olie en gas. De Russische regering verdient veel geld aan de verkoop van gas aan Nederland en Europa. Dat is onwenselijk, maar delen van Europa en daarmee ook Nederland kunnen nog niet zonder. Het kabinet wil er daarom aan bijdragen dat Nederland het Russisch gas niet meer nodig heeft. Maatregelen van de overheid Op de volgende manieren willen…

07/04/2022

Alle verbruiks- en kosteninformatie op een rij? Zie ons portaal

Enkele deelnemers ontvangen nog maandelijks verbruiks- en kostenoverzichten van ENGIE. Omdat deze per aansluiting worden verstuurd, krijgen zij een enorme stapel aan overzichten te verwerken. Steeds vaker horen we dan ook het verzoek om deze losse overzichten niet meer te versturen. Vanaf 1 mei 2022 stoppen we daarmee. “Het toesturen van deze overzichten is toch wettelijk verplicht?” Het toezenden van verbruiks- en kostenoverzichten is alleen verplicht voor kleinverbruikersaansluitingen. Gebruikers achter deze aansluitingen zien via deze overzichten hoe hun verbruik en kosten zich verhouden ten opzichte van een vergelijkbare aansluiting. “Waar kan ik na 1 mei de verbruiksinformatie van mijn aansluitingen vinden?” De verbruiksinformatie van slimme energiemeters is op elk gewenst moment in te zien via ons portal: mijn.aenergie.nl. Heeft u nog geen toegang tot onze…

1 2