Home / Nieuws 2022 / Nieuwe maatregelen ter compensatie van hoge energieprijzen
05/07/2022

Nieuwe maatregelen ter compensatie van hoge energieprijzen

Begin 2022 nam de overheid al meerdere maatregelen om de hoge energieprijzen te compenseren. Omdat de prijzen blijven stijgen, zijn er sinds maart 2022 nieuwe maatregelen bijgekomen. Deze zijn bedoeld als extra steuntje in de rug van mensen met een laag inkomen. Het gaat om deze drie maatregelen:

1. Verhoging eenmalige energietoeslag naar € 800,-
Eind 2021 begon het kabinet met het verlagen van de energiebelasting om de hoge energieprijzen te compenseren. Ook kwam er een energietoeslag voor huishoudens op bijstandsniveau om de energierekening betaalbaar te houden. Senioren met lage inkomens konden tevens profiteren van deze toeslag.

Aanvankelijk bedroeg de eenmalige energietoeslag € 200,- per huishouden, maar omdat de prijzen in 2022 bleven stijgen, verhoogde het kabinet de toeslag naar € 800,-. Maximaal 800.000 huishoudens kunnen aanspraak maken op deze eenmalige toeslag.

2. Btw op energie van 21% naar 9%
De btw op energie – aardgas en elektriciteit – is per 1 juli van 21% naar 9% gegaan. De btw-verlaging is een half jaar geldig. De btw-verlaging zorgt voor een besparing van zo’n € 140,- per gemiddeld Nederlands huishouden.

3. € 150 miljoen extra voor energiebesparende maatregelen
In 2021 besloot het kabinet al om € 150 miljoen vrij te maken, zodat huishoudens met een slecht geïsoleerde woning en een laag inkomen energiebesparende maatregelen konden nemen. Aangezien de energieprijzen momenteel extreem hoog liggen, heeft het kabinet besloten om nog eens € 150 miljoen hiervoor beschikbaar te stellen. Het geld haalt het kabinet uit het energiemaatregelenbudget voor 2026.

De gemeenten bepalen zelf hoe zij het extra geld voor energiebesparende maatregelen inzetten. Dit gebeurt in overleg met de woningcorporaties. Bewoners kunnen bijvoorbeeld vouchers krijgen voor energiebesparende producten, zoals LED-verlichting. Daarnaast kan het geld worden ingezet voor meer ingrijpende maatregelen zoals zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp.