Home / Nieuws 2022 / Energieprijsplafond voor blokverwarming
29/11/2022

Energieprijsplafond voor blokverwarming

Even zag het er voor huurders met blokverwarming uit dat het energieprijsplafond voor hen niet zou gelden. Koepelorganisatie Aedes dacht met Binnenlandse Zaken en Economische Zaken mee over een oplossing. Tijdens het Kamerdebat op 10 november zegde het kabinet toe ook deze huurders te helpen.

Bedrag via woningcorporaties
Zoals het er nu uitziet, krijgen woningcorporaties en andere beheerders van blokverwarming een bedrag dat zij met de energiekosten kunnen verrekenen. Het kabinet kiest daarbij voor een gelijkwaardige benadering: huurders met blokverwarming kunnen rekenen op een ondersteuning die vergelijkbaar is met huishoudens in het andere prijsplafond. Ook huurders die niet in aanmerking kwamen voor de 190 euro in november en december van dit jaar, kunnen van dit prijsplafond gebruikmaken. De oplossing geldt overigens niet voor onzelfstandige woonruimtes.

Alternatieve oplossing
De oplossing die het kabinet voorstelt, verschilt van wat Aedes en Kences voorstellen. Hun idee is om de ondersteuning via de energieleverancier te laten verlopen. In dat geval zonder volumeplafond, maar met prijsplafond. Volgens minister Jetten is die simpele oplossing niet mogelijk in verband met mogelijke zakelijke gebruikers achter een blokverwarming.

Motie ingediend
De strijd om de Aedes- en Kences-oplossing is nog niet gestreden. Kamerleden Pieter Grinwis van de ChristenUnie en Henri Bontenbal van het CDA hebben een motie ingediend om de alternatieve oplossingsroute te overwegen. De motie kreeg het ‘Oordeel kamer’. De Tweede Kamer stemt hier binnenkort over.

Tot slot
Helaas is er nog steeds weinig duidelijkheid op dit gebied vanuit de rijksoverheid. Zodra wij nieuwe informatie hebben, delen wij die zo snel mogelijk met u.