Home / Nieuws 2022 / Aanpassing in tarief voor Tussenlevering
29/11/2022

Aanpassing in tarief voor Tussenlevering

Veel woningcorporaties en zorginstellingen hebben onze dienst Tussenlevering al ontdekt. Daarmee voorkomen ze dat netbeheerders leegstaande woningen afsluiten, wanneer er langer dan twee weken geen contract op de aansluiting staat. Vaak gaat zo’n afsluiting gemoeid met hoge kosten: tussen de € 500,- en € 700,-. Alle reden om te kiezen voor Tussenlevering. Per 1 januari geldt er een aangepast tarief voor deze dienstverlening.

Naar € 1,50 per maand per aansluiting
Al vijf jaar lang hanteren wij voor Tussenlevering een vastrecht van € 1,- per maand per aansluiting. Door de toenemende kosten van onze IT-infrastructuur verhogen wij deze kosten nu. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt het vastrecht € 1,50 voor Tussenlevering. Wij beseffen dat dit een stevige verhoging is, maar die is noodzakelijk om onze dienstverlening op peil te houden en te verbeteren.

Geen voorschotnota’s
Daar staat wel tegenover dat u met Tussenlevering hoge kosten van een afsluiting voorkomt. En ook belangrijk: tijdens de leegstandsperiode ontvangt u als deelnemer géén voorschotnota’s. Dat scheelt heel wat facturen en heel wat werk voor de medewerkers van uw financiële afdeling. Prettig om te weten: de komende twee jaar passen we het vastrecht niet meer aan.