Home / Nieuws 2022 / Minder afhankelijk worden van Rusland
07/04/2022

Minder afhankelijk worden van Rusland

Aenergie gasleiding energie

Nederland wil minder afhankelijk zijn van Russisch gas. Tegelijkertijd wil het kabinet ervoor zorgen dat Nederland ook in de toekomst genoeg energie heeft.

Gevolgen van oorlog voor energievoorziening
De oorlog van Rusland met Oekraïne heeft invloed op de energievoorziening in Nederland. Nederland heeft tot de komende winter en de maanden erna voldoende gas. De onzekerheid over de oorlog leidt nu al wel tot heel hoge prijzen voor olie en gas.

De Russische regering verdient veel geld aan de verkoop van gas aan Nederland en Europa. Dat is onwenselijk, maar delen van Europa en daarmee ook Nederland kunnen nog niet zonder. Het kabinet wil er daarom aan bijdragen dat Nederland het Russisch gas niet meer nodig heeft.

Maatregelen van de overheid
Op de volgende manieren willen Nederland en Europa minder afhankelijk worden van gas uit Rusland.

  • Om goed voorbereid te zijn op de winter, zorgt Nederland ervoor dat de gasopslagen goed worden gevuld. Ook is het de bedoeling dat Nederland meer vloeibaar gas (LNG-gas) uit andere landen kan toelaten.
  • Nederland en Europa gaan hun energieverbruik in hoger tempo verminderen en verduurzamen. Het isoleren van woningen wordt bijvoorbeeld versneld en er wordt sneller gezorgd voor meer groen gas, waterstof en extra windmolens op de Noordzee.