Home / Nieuws archief / Energiefacturatie GDF SUEZ Energie Nederland
16/12/2013

Energiefacturatie GDF SUEZ Energie Nederland

Vanaf 1 januari 2013 zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd in de energiefacturatie door GDF Suez. De facturatie vindt als volgt plaats.

Kleinverbruiksaansluiting(en) met jaarlijkse meteropname

Op uw factuur herkent u dit type aansluiting aan de omschrijving ‘voorschot energie/gas’. U ontvangt vanaf 1 januari 2013 periodiek (maandelijks of per kwartaal) een factuur met een voorschotbedrag in de leveringsperiode waar deze betrekking op heeft. Tot 1 januari 2013 werden deze voorschotten achteraf verzonden, vanaf januari 2013 wordt dit vooraf gefactureerd.

Het bedrag is iedere periode gelijk en is opgebouwd uit een bedrag voor de levering van elektriciteit of gas, vermeerderd met energiebelasting, Opslag Duurzame Energie en BTW.
Wanneer GDF SUEZ de jaarlijkse afrekening opmaakt, kan de hoogte van het voorschotbedrag worden aangepast, op basis van het van de netbeheerder ontvangen verbruik. Als uw organisatie heeft gekozen voor DPC, Dynamic Period Control, geldt dit niet.

Aansluiting(en) met maandelijkse verbruiksgegevens of op afstand uitleesbare meters (telemetrie)

U ontvangt iedere maand een factuur over de afgelopen levermaand. De gefactureerde volumes zijn gebaseerd op de ontvangen (voorlopige) meetgegevens. Indien de meetgegevens op de dag van de facturatie nog niet volledig zijn wordt gefactureerd op de afgesproken contractwaarde.

Voor de berekening van de energiebelasting en de opslag duurzame energie worden één voor één de verschillende belastingschijven doorlopen. Dit betekent dat de eerste factuur van 2013 meestal hoger uit zal vallen dan de daaropvolgende doordat in de eerste staffel het hoogste bedrag gerekend wordt.