Home / Nieuws archief / Energiebelasting 2013 en Opslag Duurzame Energie
16/12/2013

Energiebelasting 2013 en Opslag Duurzame Energie

Energiebelasting 2013

De overheid heeft voor 2013 een aantal verhogingen doorgevoerd in de energiebelasting. Energiebelasting wordt geheven over verschillende schijven. Afhankelijk van uw energieverbruik en de duur van de levering doorloopt u één of meerdere schijven.

U dient eerst een schijf te doorlopen voordat u naar de volgende schijf gaat. Dit houdt in dat u eerst 10.000 kWh (elektriciteit) of 170.000 3 m3 (gas) moet verbruiken voordat u in een schijf met een lager tarief terecht komt. U zult constateren dat de energiebelasting op de factuur van januari 2013 hoger is dan de factuur van december 2012 (bij een gelijkblijvend verbruik). Dit is vooral te wijten aan de hogere tarieven in de eerste schijf. Tevens zijn de eerste twee belastingschijven voor gaslevering samengevoegd, dit betekent een extra verhoging van de energiebelasting voor het verbruik van 5.000 tot 170.000 m3.
Naar aanleiding van de belastingwijzigingen heeft GDF SUEZ het voorschotbedrag per 1 januari 2013 verhoogd op basis van deze nieuwe tarieven.

Onderaan dit artikel kunt u onze informatiebrochure Energiebelasting & Opslag Duurzame Energie downloaden met meer informatie en een overzicht van de tarieven.

Heffingskorting

De heffingskorting is een vastgesteld bedrag aan korting op de energiebelasting. Het is een tegemoetkoming van de overheid ter compensatie van de hoge eerste energiebelastingschijf voor elektriciteit. Dit bedrag wordt maandelijks verrekend met uw factuur.

Introductie Opslag Duurzame Energie (ODE)

Met ingang van 1 januari 2013 is er door de overheid een nieuwe heffing op het verbruik van elektriciteit en aardgas geïntroduceerd: de “Opslag Duurzame Energie” (ODE). De ODE is bedoeld om het stimuleringsprogramma voor de productie van duurzame energie (SDE+) te financieren. Deze SDE+ is voor de overheid een belangrijk instrument om de duurzaamheidsdoelstellingen in 2020 te halen. De ODE wordt, evenals de energiebelasting, geheven over verschillende schijven. Afhankelijk van uw energieverbruik en de duur van de levering doorloopt u één of meerdere schijven.