Reuring in Humanitas Deventer door woonstudenten!

Dirk Metselaar Humanitas Deventer

In Humanitas Deventer wonen 6 woonstudenten tussen de oudere bewoners in. De woonstudenten zijn medeverantwoordelijk voor een goed woonklimaat en zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen. De woonstudenten wonen echt in Humanitas Deventer en zorgen ervoor dat zij minimaal 30 uur per maand een “goede buur” zijn voor de oudere bewoners.

Dirk Metselaar is Manager vastgoed en voorzieningen. Hij houdt zich onder meer bezig met het gebouw, voeding en schoonmaak. Dirk is niet rechtstreeks betrokken bij de zorg, maar wel een belangrijk onderdeel in dit WIN WIN woonconcept….

Wie is Humanitas Deventer en wat doen jullie?

Humanitas Deventer is een heel levendig huis dat wat innovaties toestaat en toejuicht. Dit zie je terug in het feit dat de bewoners, jong en oud, het hier enorm naar hun zin hebben

Hoe is dit concept met woonstudenten tot stand gekomen?

Wij zagen dat er een zekere monocultuur is ontstaan in de huisvesting van mensen die oud en gebrekkig zijn. Ze krijgen weinig input van buiten en raken in een soort isolement. Wij dachten; hoe kunnen we dit anders doen? Hoe kunnen we de buitenwereld naar binnen keren en de binnenwereld naar buiten? Zo zijn we bij het onderwijs uitgekomen en hoe we dit konden verbinden aan de zorg.

Wat maakt dit concept met woonstudenten zo bijzonder?

Er zit een hele filosofie achter. Wij zijn in Deventer de eerste die hiermee begonnen is en zien dat ons concept zowel in Nederland als wereldwijd wordt ingezet. Wekelijks krijgen wij bezoek; uit Amerika, Taiwan, Japan en China. Zeker in China is ouderenzorg een urgent probleem met 350 miljoen ouderen. Zij willen hun ouderenzorg beter organiseren en zijn op zoek naar goede concepten die zij kunnen ‘kopiëren’. Daarom hebben wij trainingen ontwikkeld voor de Chinezen zodat ons concept niet zomaar gekopieerd wordt, maar echt ingezet wordt vanuit een visie en een totaalconcept. Niet kort door de bocht een paar studenten in huizen laten wonen, want dan is de dynamiek weg. Wij willen dat het personeel in China dit voelt en beleeft. Het is niet zomaar een manier, het is echt een visie.

Hoe hebben jullie dit woonconcept opgezet?

In eerste instantie was er natuurlijk weerstand. Zowel bij de bewoners als bij het personeel. Bang voor geluidsoverlast, ‘seks, drugs, rock & roll’ etc. Daarom zijn we met 1 student begonnen rondom kerst 2012, maar al snel waren de ouderen zo enthousiast dat er meer studenten volgden.

De studenten wonen gratis. Ze betalen geen huur, gas, licht en water. De enige taak die ze hebben is een goede buur zijn net zoals je doet in je gewone straat. We werken ook niet met lijstjes. Hier werd in eerste instantie wel om gevraagd, maar wij willen graag een natuurlijk mogelijk proces van samenleven. Niet de 30 uur moeten volmaken staat voorop, maar met plezier bezig zijn met de ouderen is waar het om draait. Je ziet dat de studenten helpen met de mobiele telefoon, skypen met kleinkinderen in Australië, beerpong spelen met de bewoners en gezellig met ze BBQ’en om een paar voorbeelden te noemen.

Het geeft reuring in de tent. De studenten blijken in de praktijk ook meer last te hebben van de ouderen die de tv hard aan hebben staan als ze moeten studeren, dan de ouderen van de studenten als er een feestje wordt gegeven (want die zetten gewoon hun gehoorapparaat gewoon uit).

Het is echt een win win situatie; de woonstudenten brengen sfeer, wonen gratis en de alle bewoners, jong en oud vinden het fantastisch!

Hoe innovatief is Humanitas Deventer naast de woonstudent?

De woonstudent was de eerste stap, maar daarnaast zijn we bezig met andere mooie projecten waardoor bewoners actief onderdeel uitmaken van de samenleving. Zo hebben we een grasveld omgetoverd naar pluk- en beleeftuin. Niet alleen voor de bewoners maar voor iedereen van buitenaf. Je kunt speciale bloemen met een verhaal plukken, groenten, kruiden.

Een ander mooi project is het omarmen van jongeren die, om wat voor reden dan ook, in een zorginstellingen woonden en niet happy waren. Zij zijn in woningen van de woningcorporatie naast ons komen wonen en wij zijn de sociale ruggengraat voor hen. Wij helpen ze bij hele uiteenlopende zaken en soms doen ze klusjes voor ons en werken ze als vrijwilliger bij Humanitas Deventer. Het is een specifieke groep mensen die echt tussen wal en schip vallen en op deze manier zo veel gelukkiger zijn geworden.

Ook hebben wij iemand met een verstandelijke beperking die hier in huis klusjes doet. Zo proberen wij steeds weer de wereld van ouderen en andere hulp behoevende te normaliseren. Dat is ons doel, steeds weer opnieuw.

Tot slot, wat geeft jou persoonlijk energie?

Inspirerende contacten met anderen geeft mij energie. Niet alleen in mijn werk maar zeker ook in mijn privé leven.