Home / Nieuws archief / Ontwikkelingen Warmtewet
02/12/2011

Ontwikkelingen Warmtewet

Op 5 juli 2011 heeft Minister Verhagen de gewijzigde Warmtewet en het bijbehorende Warmtebesluit en Warmteregeling naar de Tweede Kamer verzonden. Het doel van de Warmtewet blijft consumentenbescherming. Een belangrijke vraag blijft echter: “Wat is concreet de invloed van de Warmtewet op de verplichtingen van verhuurders?”

De verhuurder die warmte levert aan een kleinverbruiker, is in de zin van de Warmtewet een leverancier. Daartoe is de verhuurder verplicht om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan leveranciers van warmte. Deze verplichting brengt boekhoudkundige-, administratieve-, juridische- en prestatiegerichte werkzaamheden met zich mee, maar zorgt ook voor de verplichting tot individuele warmte bemetering en facturatie op basis van dit individueel gemeten verbruik.

De verplichtingen uit de Warmtewet gelden ook voor eigenaars van bestaande collectieve blokverwarming, waarbij warmteopwekking en -distributie op basis van kostenverdeling afgerekend wordt via de servicekosten. Dit heeft tot gevolg dat eigenaars van blokverwarming (een warmteleverancier) op een daartoe strekkend verzoek van een huurder, zorg dienen te dragen om binnen een redelijke termijn, en tegen redelijke kosten, een warmtewisselaar en een individuele warmtemeter ter beschikking te stellen.

Onduidelijkheid is er over de manier waarop de Warmtewet energielevering vanuit een aan de verhuurder verbonden ESCo (Energie B.V.) interpreteert. Indien dit wordt geïnterpreteerd als warmtelevering aan niet eigen vastgoed, zal de ESCo verplicht zijn om onder andere te voldoen aan de extra eisen op het gebied van boekhouding en informatieverschaffing die gesteld worden aan vergunningsplichtige warmteleveranciers.

Om te voorkomen dat verhuurders straks onbedoeld in overtreding zijn binnen de Warmtewet heeft adviesbureau Local (www.local.nl) een Quick Scan ontwikkeld waarmee de levering van warmte wordt geanalyseerd en er wordt beoordeeld of e.e.a. aan de Wet voldoet.

Bij vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met ir. Paul Kengen van Local op 020 333 1544 of met Ronald van Oijen van Aenergie op 035 6268370.