Home / Nieuws archief / Risico’s bij maandelijkse handmatige meterstandopname
16/12/2012

Risico’s bij maandelijkse handmatige meterstandopname

Een aantal organisaties laat door de netbeheerder maandelijks, de meterstand op collectieve aansluitingen opnemen. Aan deze dienstverlening door netbeheerders zijn kosten verbonden, vaak opgenomen in een service abonnement. Deze dienstverlening kan tot het volgende probleem leiden.

Geregeld worden deze maandelijkse meetdata niet tijdig aan de leverancier doorgegeven, waardoor deze alsnog de contractwaarde dient te factureren. Indien uw organisatie over actuele verbruiksgegevens wil beschikken en daarmee dit probleem wil voorkomen, adviseren wij u, in plaats van een dergelijk service abonnement, om over te gaan op plaatsing van een slimme meter dan wel telemetrie. Op ons seminar op 26 april a.s. zullen we nader op dit onderwerp ingaan.