Home / Nieuws 2017 / Overstappen van zakelijke energieleverancier: welke stappen zijn belangrijk?
27/06/2017

Overstappen van zakelijke energieleverancier: welke stappen zijn belangrijk?

Aenergie collectieve inkoop energie woningcorporaties, zorginstellingen en vve's

De keuze voor een energieleverancier is niet eenvoudig. De energiemarkt is complex en er worden veel vaktermen gebruikt. Veel energieleveranciers brengen naast de prijs voor het leveren van de energie ook andere kosten in rekening. Die kosten zijn niet altijd even helder in de offerte op het moment dat u overweegt om over te stappen. Ook spelen de leveringscondities een belangrijke rol in de keuze van energieleverancier.

 

Wat zijn de belangrijkste stappen en afwegingen als u wilt overstappen van energieleverancier? Wat kan Aenergie daarin voor uw organisatie betekenen?

Stap 1: Krijg inzicht in uw energieaansluitingen

Inventariseer eerst uw zakelijke energieaansluitingen met het bijbehorende verwachte jaarlijkse verbruik. De nieuwe aanbieder wil namelijk weten wat hij aan energie voor u moet gaan inkopen en leveren.

Zodra u besluit om uw zakelijke energieaansluitingen bij Aenergie onder te brengen, vult u met behulp van een handige inventarisatietool de vereiste gegevens in. Deze gegevens bespreekt Aenergie vervolgens samen met u.

Stap 2: Controleer wanneer u contractvrij bent

Achterhaal per wanneer uw energieaansluitingen contractvrij zijn. Voorkom ten allen tijde dat er twee leveringscontracten gesloten worden op één energieaansluiting. De financiële risico’s zijn dan namelijk erg groot omdat u voor één van deze contracten moet afkopen. Wilt u uw energiecontract bij uw huidige energieleverancier opzeggen, vraag dan een voorbeeldbrief aan bij Aenergie.

Tip: U kunt Aenergie op basis van een machtiging verzoeken om de lopende leveringscontracten bij uw huidige leveranciers te beëindigen. Aenergie bewaakt dan het moment van de aanmelding van uw energieaansluiting bij het inkoopcollectief.

Stap 3: Kiest u voor groene energie?

Iedere levering van groene stroom of CO2 gecompenseerd gas vindt plaats op basis van certificaten (GVO’s en VER’s). Deze certificatenmarkt staat geheel los van de energie-inkoopmarkt en heeft haar eigen dynamiek. De diverse soorten en kwaliteiten van de certificaten bepalen de prijs. Vrijwel iedere leverancier biedt deze certificaten aan.

Aenergie heeft de inkoop van de certificaten opgenomen in haar aanbesteding voor de selectie van energieleverancier. Hierdoor bent u verzekerd van een lagere prijs en kwalitatief goede certificaten.

Stap 4: Check de leveringscondities

Uw energieleverancier loopt inkooprisico’s door wijzigingen in het toekomstig af te nemen energievolume door uw organisatie. Voor ieder risico zal de leverancier een opslag hanteren waardoor de leveringsprijzen worden verhoogd. Let dus bij de selectie van uw energieleverancier op welke flexibiliteit en bandbreedte er zit in het af te nemen energievolume!

Aenergie heeft door haar focus op een beperkt aantal markten (woningcorporaties, VvE’s, zorginstellingen en scholen) ervaring opgebouwd welke flexibiliteit en bandbreedte gewenst is. Omdat Aenergie de energie collectief inkoopt, hebben de flexibiliteit en bandbreedte een voorspellend karakter gekregen, waardoor risico’s geminimaliseerd zijn. Mede hierdoor biedt Aenergie gunstige leveringstarieven.

Stap 5: Vraag naar de facturatiemogelijkheden voor multi-sites

Niet alle energieaanbieders zijn ingericht om klanten met veel energieaansluitingen (zgn. multi-sites) te factureren. Dit kan leiden tot hogere kosten voor u: iedere verzoek om de facturatie in te richten naar wens van uw organisatie leidt dan tot extra opslagen en dus tot hogere leveringsprijzen.

Aenergie levert al 15 jaar aan multi-sites. Een aantal van onze deelnemers heeft zelfs meer dan 1.000 energieaansluitingen. Omdat wij hun specifieke eisen en wensen kennen, hebben wij een energieleverancier geselecteerd die hieraan kan voldoen zonder extra kosten.

Stap 6: Offerte versus collectieve prijs

Iedere leverancier koopt de energie in op de groothandelsmarkt ICE-Endex. Deze markt is vergelijkbaar met die van aandelen. Dat betekent dat de inkoopprijzen (net als de prijzen voor aandelen) een zeer grillig verloop hebben. Het moment waarop een offerte voor levering van energie aan u wordt aangeboden, wordt dus in grote mate bepaald door de hoogte van de inkoopprijs op de groothandelsmarkt. Een momentopname!

Aenergie koopt voor het merendeel van haar deelnemers de benodigde energie in op basis van een uitgekiende gespreide inkoopstrategie op de groothandelsmarkt. Doelstelling is om onder de gemiddelde groothandelsmarktprijs in te kopen. Door deze gespreide inkoopstrategie zijn onze deelnemers verzekerd van een meer dan marktconform leveringstarief.

 

Interesse gewekt?

Neem dan contact op met ons.