Home / Nieuws 2017 / Plasterk bevestigt: corporaties halen doelstelling energielabel B niet
08/06/2017

Plasterk bevestigt: corporaties halen doelstelling energielabel B niet

Het lukt de woningcorporaties niet om hun woningvoorraad tot 2021 zodanig te verduurzamen dat de huizen gemiddeld uitkomen op energielabel B, zoals opgenomen in het Convenant energiebesparing huursector.

Dat schrijft minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, PVDA) aan de Tweede Kamer bij aanbieding van het rapport “Staat van de Volkshuisvesting 2017”. De overheid overweegt de invoering van een verplichting van minimaal label C voor de woningen van de corporaties.

Een maand geleden bleek al uit onderzoek van adviesbureau Finance Ideas dat bijna een kwart van de corporaties niet verwacht deze doelstelling (gemiddeld label B) te zullen halen. Corporatiekoepel Aedes had toen al een met de eigen leden een Woonagenda afgesproken om de investeringen tot 2021 te versnellen om het doel alsnog binnen bereik te brengen.

Plasterk laat er nu geen twijfel over bestaan dat het doel niet wordt gehaald.

Dus speelt de overheid met het idee om van vrijwilligheid over te stappen op een verplichting, zegt woordvoerder Frank Wassenaar van het ministerie. Dit idee is in de herfst voor het eerst geopperd door toenmalig minister Blok van Wonen, en is nog altijd springlevend. De verplichting zou gelden voor een andere doelstelling: in plaats van een gemiddeld energielabel B voor elke woning minimaal energielabel C. De achtergrond is dat een minimum makkelijker is te handhaven dan een gemiddelde.

Corporaties hebben in 2015 wel meer geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen dan in 2014, schrijft Plasterk in zijn kamerbrief. De investeringen kwamen uit op €319 mln, ruim €37 mln hoger dan een jaar eerder. In de sector wordt uitgebreid aandacht besteed aan de verduurzaming en het energiezuinig maken van de sociale huurvoorraad. Een lopend “verdiepingsonderzoek” zal echter moeten uitwijzen wat precies de exacte afspraken over verduurzaming van de sociale huursector, zoals vastgelegd in 600 prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties die 84% van de sociale woningvoorraad beslaan.

De resultaten van dit onderzoek worden opgenomen in de Nationale Energie Verkenning 2017 die in het najaar zal verschijnen.

 

Bron: Energeia
Auteur: Hans van der Lugt