Home / Nieuws 2017 / Nieuw: verplichte maandelijkse uitlezing voor gasaansluitingen met G2C profiel
12/06/2017

Nieuw: verplichte maandelijkse uitlezing voor gasaansluitingen met G2C profiel

meetcode gasaansluiting

Heeft u een gasgrootverbruiksaansluiting met een jaarlijks verbruik van minder dan 170.000 m3 ? Dan wordt u verplicht om de gegevens voortaan maandelijks uit te laten lezen. Dit betekent dat de gasaansluiting voorzien moet worden van telemetrie én dat u zich kunt richten op energie besparen! 

Categorieën Gasgrootverbruiksaansluitingen

Alle energieaansluitingen in Nederland zijn door de lokale netbeheerder op basis van de technische aansluitcapaciteit en het jaarlijkse afgenomen energievolume ingedeeld in profielcategorieën. Voor gasaansluitingen gelden deze verdeling:


PROFIELCATEGORIEËN GAS
Aansluiting Kleinverbruik Grootverbruik
Soort Profielaansluitingen Telemetrie-aansluitingen
Profielverdeling Aansluitcapaciteit:
< G40
Aansluitcapaciteit:
≥ G40
Aansluitcapaciteit:
≥ G40
Jaarvolume:
> 170.000 m3
Profielcategorie G1A, G2A G2C GXX, GGV
Opname meterstand / verbruik Jaarlijks handmatig of automatisch als een slimme meter is geplaatst. Jaarlijks handmatig, wordt maandelijks af- of uitleesbaar Maandelijks via de verplichte aanwezigheid van een telemetrie installatie

 

Wijzing Meetcode Gas met G2C profiel

Door een wijziging in de Meetcode Gas worden voor gasaansluitingen met een G2C-profiel zowel de manier van opname van het verbruik als de frequentie van deze opname aangepast. De techniek heeft de afgelopen jaren namelijk grote sprongen gemaakt en de overheid wil dat u daar van gaat profiteren. Dit betekent béter meten en váker meten. Hierdoor krijgt u beter inzicht in uw werkelijke verbruik.De Meetcode Gas verplicht om het verbruik van de aansluitingen met een G2C-profiel maandelijks af- of uitleesbaar te maken. Dit geldt:

  • Voor nieuwe aansluitingen vanaf 1 februari 2017
  • Voor bestaande aansluitingen vanaf 1 februari 2020

Door de wijzing in de Meetcode Gas worden in de toekomst alle energieaansluitingen voorzien van op afstand uitleesbare meters. Zo kunt u zich op basis van de verbruiksanalyse richten op energiebesparing! U kunt beter (bij)sturen wanneer dat nodig is.

Heronderhandeling meetcontracten

Aenergie helpt u graag via onze dienst ‘heronderhandeling meetcontracten’ om uw meetcontracten te laten voldoen aan de nieuwe eisen. Deze dienst levert veelal een forse besparing op van de kosten die uw organisatie betaalt voor de meetdiensten.

Neem contact op

 

Facturatie op basis van werkelijk verbruik

Als u na de aanpassing van uw meters ook maandelijks gefactureerd wilt worden op basis van uw werkelijke verbruik, neem dan contact op met uw lokale netbeheerder om de frequentie van ‘jaarlijks’ te wijzigen in ‘maandelijks’.

Bron: Fudura 6 maart 2017