Home / Nieuws 2018 / PRINSJESDAG BZK wil nieuw akkoord met huursector over verduurzaming
19/09/2018

PRINSJESDAG BZK wil nieuw akkoord met huursector over verduurzaming

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zet druk achter plannen van de woningcorporaties om hun woningen te verduurzamen. Per 1 oktober wil BZK een akkoord van de gereguleerde huursector. Daar worden ook de belangenverenigingen van de particuliere vastgoedbedrijven en verhuurders bij betrokken.

Dat staat te lezen in de BZK-begroting die deze Prinsjesdag is gepubliceerd. Woningcorporaties krijgen een vermindering van de verhuurdersheffing van €100 mln als compensatie voor lastenverzwaring elders. De sector kan, daarbovenop, nog eens een vermindering van maximaal €100 mln van de verhuurdersheffing krijgen als dat geld wordt gebruikt om woningen te verduurzamen. Daarmee is tegemoet gekomen aan het grootste pijnpunt van de corporaties. In het Klimaatakkoord is een grote rol voor hen voorzien, als ‘startmotor’ van de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Huursector

Behalve de woningcorporaties heeft BZK ook de particuliere brancheorganisaties Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN) en Vastgoed Belang gevraagd om aan te sluiten bij het akkoord dat voor oktober gesloten moet worden. De huursector zou, vanwege de grote aantallen woningen die vaak ook seriematig gebouwd zijn, door schaalgrootte kunnen zorgen voor het verlagen van de kosten. Daar profiteren dan de particuliere woningeigenaren van. In het Energieakkoord uit 2013 hadden de corporaties toegezegd in 2020 een gemiddeld label B te halen. Dat is inmiddels opgeschoven naar 2021, tot ongenoegen van BZK.

Het gros van de beleidsmaatregelen en budgettaire beschikkingen in de BZK-begroting waren al bekend. Zo wordt het Nationaal Energiebesparingsfonds voor de verduurzaming van particuliere woningen bijgevuld, en verdwijnt het Fonds Energiebesparing Huursector bij gebrek aan belangstelling. Een deel van dat geld gaat naar het energielabel, dat nog immer niet tot volle tevredenheid van Brussel is ingericht. De Step-subsidie, eveneens voor de huursector, werd na te zijn verlengd tot en met dit jaar, ook voor het eerst uitgekeerd. De regeling Subsidie Energiebesparing Eigen Huis richt zich het komend jaar met name op de Verenigingen van Eigenaren.

Klimaatakkoord

Hoewel het slechts een enkele maal wordt genoemd, hangt het Klimaatakkoord als een wolk boven de begroting. Dat er nog veel onduidelijk is, blijkt uit een korte paragraaf over onderzoeksopdrachten die BZK heeft uitstaan. Die betreffen “de ruimtelijke inbreng in het Klimaatakkoord en de Regionale Energie- en Klimaatstrategieën (REKS), uitvoering van de Structuurvisie buisleidingen, de Structuurvisie Energievoorziening en de Structuurvisie Wind op land”.

Een belangrijk element is dan ook het Interbestuurlijk Programma. De eerste gaat over een programma waarin de decentrale overheden samenwerken aan -onder andere- de energietransitie, en waar het Rijk een “stimulerende en regisserende” rol heeft.

Bron: Energeia, Katrijn de Ronde