Home / Nieuws 2018 / Stijging leveringstarieven in 2019
15/11/2018

Stijging leveringstarieven in 2019

Grafiek energie inkoop 2019

Het is onrustig op de energiemarkt waardoor er een stijging is te zien in de tarieven ten opzichte van 2018¹. Dit komt door onzekerheden in de markt zoals de dreiging met handelsoorlogen door de VS, het opleggen van sancties richting Iran, een hete zomer, lage gas voorraden en door productie tekorten.

Gelukkig bent u als deelnemer niet afhankelijk van één inkoop moment, maar kopen wij ons collectieve volume jaarlijks gespreid in, voorafgaand aan het leveringsjaar. Deze gespreide inkoop zorgt voor een evenwichtige energieprijs. Op dit moment is 95% van de collectieve inkoop voor 2019 vastgelegd en hebben wij een gemiddelde gas- en elektriciteitsprijs kunnen realiseren die lager ligt dan de huidige inkoopprijs. Desondanks zullen de collectieve groene leveringstarieven stijgen t.o.v. 2018; circa 30% voor elektriciteit en 13% voor gas.

Bovenop deze stijging komen de kosten die voortvloeien uit de plannen van het kabinet om de energiebelasting voor gas te verhogen. De gevolgen voor de netbeheerkosten zijn op dit moment nog onbekend. Ook heeft de totale stijging van energieprijzen gevolgen voor stijging van de absolute BTW over alle energiekosten (levering, transport en energiebelasting).

Op dit moment brengen wij alle kosten nauwkeurig in kaart. In de tweede week van december stellen wij u uitgebreid op de hoogte van de gevolgen van de stijging van de energiekosten voor 2019.

¹ Grafiek inkoopprijs voor levering van elektriciteit voor 2019 gedurende inkoop in 2018