Home / Nieuws 2017 / Uitnodiging Workshop Energiebelasting
18/01/2017

Uitnodiging Workshop Energiebelasting

In samenwerking met de Belastingdienst organiseert Aenergie ook dit jaar weer een workshop in Hilversum. Deze vindt op 20 april plaats en staat in het teken van energiebelastingen en toeslagen.

Gezien de vele vragen over dit onderwerp hebben we de Belastingdienst bereid gevonden speciaal voor de deelnemers van Aenergie een workshop te geven. Tijdens de workshop worden de volgende onderwerpen behandeld: Energiebelasting , Opslag Duurzame Energie, belasting op leidingwater en de fiscale aspecten van teruglevering van elektriciteit.

Na het volgen van de workshop weten deelnemers of ze teveel belastingen hebben betaald en of er mogelijkheden zijn geld terug te vragen. Deelnemers kunnen vooraf eigen cases indienen. Deze cases worden tijdens de workshop behandeld.

De workshop wordt gehouden in Hotel Lapershoek in Hilversum. Lapershoek is goed bereikbaar met het Openbaar Vervoer en auto (gratis parkeren). We starten om 9.30 uur en ronden af met een drankje om 15.30 uur. Voor deelnemers van Aenergie is de workshop kosteloos, niet deelnemers betalen 249 euro excl. BTW.

Inschrijven

Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij.

 

meld u aan

 

De workshop is interessant voor medewerkers van woningcorporaties, zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties die te maken hebben met energie-inkoop, het doorbelasten van energiekosten in servicekosten en overige energie administratie.

 

Programma

Workshop Energiebelasting i.s.m. Jan Kiekebosch, 20 april 2017

09.30-10.00     
Ontvangst met koffie

10.00-10.45    
Toelichting oorsprong en berekeningssystematiek van de Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE)

Tijdens de introductie komen de volgende onderwerpen aan bod: Wet belastingen op milieugrondslag, WOZ-object, verantwoordelijkheden van de energieleverancier en de energieafnemer, staffelprijzen Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie voor elektriciteit en aardgas en de mogelijkheden tot teruggave.

10.45-12.00 
Hoe wordt de EB en ODE berekend bij gasaansluitingen?

Voorafgaand aan de plenaire behandeling van een case, worden de definitie van blokverwarming en de heffing van energiebelasting aan warmtekrachtkoppelingsinstallaties uitvoerig toegelicht.

12.00-12.45
Lunch

12.45-13.45
Hoe wordt de EB en ODE berekend bij elektriciteitsaansluitingen?

Voorafgaand aan de plenaire behandeling van een case, worden definities van (beperkte)heffingskorting en complexbepaling en de belasting op het doorleveren van opgewekte elektriciteit uitvoerig toegelicht.

13.45-14.15 
Wat zijn de gevolgen EB en ODE bij plaatsing van photo-voltaïsche zonne-energie?

Door elektriciteit terug te gaan leveren ontstaan er mogelijkheden om het verbruik te salderen. De financiële kaders die hieraan verbonden zijn worden toegelicht.

14.15-14.30 
Toelichting belasting op leidingwater

Een korte toelichting op de belasting voor levering van leidingwater.

14.30-15.30
Case: de berekening van de EB en ODE in praktijk gebracht

In groepen wordt een case uitgewerkt voor de te betalen EB, ODE en belasting voor de levering van leidingwater. In de case komen alle meest voorkomende situaties voor. De uitkomsten zullen plenair worden besproken.

15.30-16.30
Borrel