Home / Nieuws 2017 / Meer deelnemers over op duurzame energie
15/03/2017

Meer deelnemers over op duurzame energie

Hydro

Aandeel duurzame energie bij Aenergie neemt toe

Steeds meer deelnemers van Aenergie willen duurzame energie. Inmiddels is het aandeel groene stroom gestegen tot zo’n 70 procent. Daarnaast wordt de helft van de CO2-uitstoot van het gasvolume gecompenseerd.

“Wij zien inderdaad dat steeds meer woningcorporaties 100 procent duurzame energie willen”, zegt Dennis Hendriks, account manager bij ENGIE. ENGIE is de vaste energieleverancier van Aenergie. “Die deelnemers krijgen duurzaam opgewekte energie, dat wil zeggen energie plus Garanties van Oorsprong. In dit geval van Scandinavische waterkrachtcentrales. Dat is de goedkoopste vorm van duurzame energie. Logisch dat ze dat aan hun klanten – bewoners – willen leveren.”

Aandeel groene stroom: van 35 tot 70 procent

In de afgelopen jaren is het aandeel groene stroom bij Aenergie gestegen van 35 procent in 2011 tot 70 procent nu.

Sommige corporaties maken een onderscheid tussen de energie die ze hun klanten leveren en die ze zelf verbruiken. “Die kiezen bijvoorbeeld voor hun klanten voor Scandinavische hydro en voor hun eigen kantoor voor Nederlandse windenergie. Dat laatste is duurder, maar dat vinden ze de moeite waard.”

Het percentage deelnemers dat de CO2-uitstoot van het gasverbruik van hun deelnemers compenseert is weliswaar licht gestegen, maar blijft nog altijd achter bij corporaties die groene stroom willen. Hendriks: “Ongeveer 50 procent van het gas dat wij aan Aenergie leveren wordt gecompenseerd. Dat gebeurt net als bij groene stroom via certificaten, zogeheten Verified Emission Reduction Units. Elke VER-certificaat is goed voor 1 ton CO2-uitstoot. Met een VER weet je dat er bomen worden geplant of dat de natuur op een andere manier wordt gecompenseerd.”

Versnelling duurzame initiatieven 

ENGIE is op dit moment druk bezig met een versnelling van de duurzame initiatieven. Van het totale opgestelde vermogen van het wereldwijd opererende concern bestaat bijna 20 procent uit hernieuwbare energieopwekking. In 2020 moet dat 25 procent zijn. “Alle nieuwe investeringen zijn dus gericht op duurzame initiatieven”, zegt Hendriks. “Daarnaast sluiten we stap voor stap centrales die op fossiele brandstoffen werken. Zo hebben we bijvoorbeeld een kolencentrale in Nijmegen gesloten. Op dezelfde plek wordt nu de Groene Delta ontwikkeld.”