Home / Nieuws archief / Verslag Aenergie Seminar 26 april 2012
16/12/2012

Verslag Aenergie Seminar 26 april 2012

Het jaarlijkse voorjaarsseminar van Aenergie was een groot succes. Ruim 50 deelnemers hebben in Amrath Hotel Lapershoek Arenapark in Hilversum het seminar met het thema ‘De slimme meter, een uitdaging?’ bijgewoond.

Douwe Busschops, Programma Manager GDF SUEZ Energie Nederland
Ben van den Berg, Manager Programma Bureau Slimme metej Enexis
Tini van Kuijk, Manager Uitvoering en Meterbeheer Enexis
David Godeschalk, Managing Consultant Trenton namens RijksWaterStaat
Bovenstaanden heren hebben toelichting gegeven en vragen beantwoord over de slimme meter.

De slimme meter een uitdaging?

Het plaatsen van de slimme meter bij een groot aantal aansluitingen is zeker een uitdaging. Dat is de conclusie die we kunnen trekken naar aanleiding van het seminar.

De plaatsing van slimme meters is onderdeel van het Nieuwe Marktmodel. Alle  80 marktpartijen, waaronder netbeheerders en leveranciers, moeten vanaf 1 april 2013 volgens dit nieuwe model gaan werken. De voornaamste wijzigingen zijn:

 • De leverancier wordt verantwoordelijk voor het verzamelen van meetdata;
 • De klant maakt met de leverancier afspraken over zijn afrekenperiode;
 • De leverancier is verplicht om voor de kleinverbruik aansluitingen de transportkosten van de lokale netbeheerder te facturen op de leveringsnota.

Wat is de slimme meter nu eigenlijk?

De slimme meter is een nieuwe generatie energiemeter. Een meter die de huidige meters voor elektriciteit en gas vervangt. De slimme meter geeft automatisch het verbruik door dat nauwkeurig gevolgd kan worden, waardoor het makkelijker wordt om energie te besparen. Voordelen van de slimme meter zijn:

 •  Fysieke meteropnames zijn niet meer noodzakelijk;
 •  Meterstanden zijn altijd bekend bij switches;
 •  Betere controle op facturatie;
 •  Snellere informatie omtrent eindstanden/afrekeningen;
 •  Besparingsmaatregelen zijn te meten.

Privacy maatregelen

Maar is dit dan geen inbreuk op privacy? Vanaf 1 januari 2012 is een wet in werking getreden die de keuzevrijheid van de klant ten aanzien van de slimme meter regelt. De netbeheerder is verplicht de klant 3 opties aan te bieden:

 1. Weigeren; klant weigert de plaatsing van een slimmer meter en houdt de conventionele (“domme”) meter.
 2. Administratief Uit; klant accepteert de slimme meter, maar staat niet toe dat de meterstanden worden uitgelezen.
 3. Standaard; klant accepteert de slimme meter en staat toe dat de meterstanden 6x per jaar worden uitgelezen.

Er is nog een 4e mogelijkheid met ‘intervalstanden’ en een hogere uitleesfrequentie, maar hiervoor moet een aanvraag worden gedaan bij de energieleverancier of een ODA (=Overige Diensten Aanbieder). Voor collectieve aansluitingen zal er vrijwel nooit sprake zijn van inbreuk op de privacy aangezien het energieverbruik niet is te herleiden naar één verbruiker.

Planning

De planning voor het plaatsen van de slimme meter is als volgt: In 2012 en 2013 wordt een kleinschalige uitrol van de slimme meters in werking gezet. Dit houdt in dat de slimme meters worden geplaatst bij nieuwbouw, renovaties, storingen en reguliere vervangen. Van 2014 tot 2020 wordt de grootschalige uitrol in werking gezet. Dit houdt in dat straat voor straat slimme meters (gratis) worden geplaatst. In 2020 moet 80% van alle huishoudens een slimme meter hebben en in 2022 zal heel Nederland gedekt zijn. Daarnaast kan een prioriteit aanvraag worden gedaan, waardoor de slimme meter eerder geplaatst wordt. Hier zijn wel kosten aan verbonden: €60 (excl. BTW) per slimme meter (uitgaande van een  zgn. standaard plaatsing, waarbij de elektriciteit- en gasmeter worden vervangen).

Forumdiscussie

Tijdens de forumdiscussie werd er aan de hand van een tweetal stellingen gediscussieerd tussen gastspreker(s) en deelnemers.

Stelling 1: “Slimme meters zijn er alleen voor het gemak van de energiebedrijven, ook zonder slimme meters kan energiebesparing worden gerealiseerd”

GDF en Trenton zijn ervan overtuigd dat de slimme meter bijdraagt aan energiebesparing. De basis begint immers bij het meten van het huidige verbruik door de slimme meter en door het vervolgens treffen van energiebesparende maatregelen en/of acties. Enexis sluit zich hierbij aan en geeft nogmaals aan dat besparen zonder de slimme meter mogelijk is, maar je weet dan nooit precies wat je bespaart. Het voordeel van de slimme meter is dat je juist door de gestandaardiseerd interface goed inzicht krijgt.

De slimme meter verbruikt ook energie, maar dit is zeer beperkt, ca. 0,3 KWh op jaarbasis, oftewel verwaarloosbaar ten opzichte van wat je er voor mogelijkheden terug krijgt.

Bij Enexis loopt op dit moment een pilot in monitoring. De overheid denkt 3% te kunnen besparen op energie door de slimme meter. In de loop van 2013 komt de uitslag, dan pas weten we of dit klopt. Naast de slimme meter die een besparing op gebruikersgedrag zal gaan veroorzaken zijn er uiteraard ook structurele besparingen zoals het nemen van isolatiemaatregelen. De slimme meter zal dit soort structurele besparingen ondersteunen door de besparing inzichtelijk te maken en is daardoor ook een hulpmiddel.

Stelling 2: “De slimme meter moet zo snel mogelijk gratis worden geplaatst door de netbeheerder”

Enexis geeft aan dat de kosten voor de prioriteitsplaatsingen van de slimme meter zijn gestandaardiseerd voor iedere netbeheerder. Deze kosten dekken niet de werkelijke kosten aangezien nog geen sprake is van een grootschalige uitrol. Aangezien de aandeelhouders van de netbeheerder willen bijdragen aan een duurzame energievoorziening worden de meerkosten voor lief genomen.

Tussenlevering

Naast het onderwerp De slimme meter heeft Aenergie de nieuwe dienst Tussenlevering toegelicht.Tussenlevering is bedoeld voor tijdelijk leegstaande woningen van woningcorporaties. Door gebruik te maken van deze dienst wordt voorkomen dat de regionale netbeheerder de energieaansluiting afsluit, vanwege het ontbreken van een energieleveringscontract. De woningcorporatie wordt tijdens de leegstand tijdelijk afnemer van de aansluiting en sluit hiervoor een aparte overeenkomst met Aenergie. Voor deze dienst worden geen kosten in rekening gebracht. Ga voor meer informatie over Tussenlevering naar www.aenergie.nl/tussenlevering

Persoonlijke energie

Het seminar werd beëindigd met een interactieve sessie over persoonlijke energie. Jochem Uytdehaage,  voormalig olympisch schaatskampioen, inspireerde de deelnemers om bij zichzelf na te gaan hoe het staat met de innerlijke energie te weten:

 1. Spiritueel
 2. Mentaal
 3. Emotie
 4. Fysiek

Je kan heel veel willen, maar als deze 4 pijlers niet goed op elkaar afgestemd dan zal je niet voldoende kunnen functioneren. Daarom is persoonlijke energie het belangrijkste wat er is.

Jochem is als ambassadeur van de NCFS, Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting, betrokken bij Skate4air. Dit schaatsevenement genereert geld voor onderzoek naar CF, ook wel taaislijmziekte genoemd. Door zijn werk kan taaislijmziekte eerder worden ontdekt en worden behandeld. Door o.a. Jochem zijn inzet wordt sinds kort  bij baby’s van <1 week oud tijdens de hielprik ook bloed afgenomen om taaislijmziekte al in de eerste levensweken te ontdekken. Het verhaal en het filmpje over taaislijmziekte heeft iedereen geraakt. Aenergie is daarom ook erg blij dat wij alle deelnemers één of meerdere knuffelaapjes mee hebben gegeven als aandenken aan het seminar en hiermee € 5 per aapje doneren aan de NCFS!