Home / Nieuws 2018 / Vervangen klantportals
15/03/2018

Vervangen klantportals

Coming soon

Om onze deelnemers beter van dienst te kunnen zijn, zijn wij begin 2018 gestart met de implementatie van een nieuw platform voor onze klantportals. Dit platform geeft ons mogelijkheid een koppeling te maken met onze leveranciers waardoor wij uw energieaansluitingen nog beter kunnen registeren en meer inzicht kunnen geven in de gegevens van aansluitingen die u bij ons heeft ondergebracht.

Ook biedt dit platform de mogelijkheid om onze huidige klantportals samen te voegen zodat u onder één inlog inzicht heeft in al uw aansluitingen en de diensten die u bij ons afneemt. Verder is het een geweldige basis om meer self-service mogelijkheden voor u als deelnemer te bieden.

Wij verwachten het nieuwe klantportal medio 2018 gefaseerd uit te kunnen rollen.

Hieronder een overzicht met de huidige portals die worden samengevoegd met de belangrijkste verbeteringen:

Tussenlevering

Onze dienst Tussenlevering, welke specifiek door woningcorporaties wordt gebruikt voor het aanmelden van woningen om afsluiting door de netbeheerder te voorkomen, zal als eerste worden ondergebracht in de nieuwe omgeving.

De belangrijkste verbeteringen zijn:

 • Een vereenvoudigd aan- en afmeldproces door koppeling met onze leverancier
 • Directe koppeling met het aansluitregister zodat u de juiste aansluiting kunt selecteren bij aanmelding
 • Het kunnen tonen van detailinformatie van de aansluiting zoals b.v. het meternummer of aanwezigheid van een slimme meter
 • Een uitgebreid overzicht met alle aansluitingen en de bijbehorende status

Zakelijke omgeving

In de nieuwe zakelijke omgeving die ons huidige Aextranet zal vervangen vindt u straks alle relevante informatie met betrekking tot uw deelname aan ons inkoopcollectief.

De belangrijkste verbeteringen zijn:

 • Een vereenvoudigd aan- en afmeldproces door koppeling met onze leverancier
 • Onder één inlog inzage in alle organisaties waarvoor u gemachtigd bent
 • Inzage in de diensten die u bij ons afneemt
 • Inzage in de leveringscondities die wij namens u met de leverancier zijn overeengekomen
 • Een overzicht met de status van de klantvragen die wij in behandeling hebben genomen.
 • Een uitgebreid overzicht met detailinformatie over de bij ons aangemelde aansluitingen 

Verbruikservice

Ons huidige portal MijnAenergie, voor inzage in de verbruiksgegevens van aansluitingen die op afstand kunnen worden uitgelezen, zal worden ondergebracht in de zakelijk omgeving.

De belangrijkste verbeteringen zijn:

 • Het kunnen tonen van verbruiksdata in grafiekvorm per maand en dag
 • Een overzicht met meterstanden per dag voor kleinverbruik aansluitingen
 • Inzicht in de hoeveelheid teruglevering voor groot- en kleinverbruik aansluitingen
 • Mogelijkheid tot maken van een download de verbruiksgegevens op aansluitniveau
 • Het tonen van de geregistreerde opwek van een bruto productie meter ten behoeve van de aanvraag voor SDE+ subsidie (toekomst en afhankelijk van uw meetcontract)

Om meetdata van uw kleinverbruik aansluitingen te kunnen tonen dient u ons te machtigen om deze te mogen uitlezen. Heeft u ons nog niet gemachtigd? Het machtigingsformulier vindt u hier.

Grootverbruik aansluitingen zijn nog niet altijd voorzien van afstandsuitlezing. Door uw meetcontract te heronderhandelen kunnen wij van deze aansluitingen wel verbruiksdata tonen. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op of kijk hier voor meer informatie.

Tijdspad

Het samenvoegen van onze klantportals zal in een aantal maanden gefaseerd worden uitgerold. Als eerste zullen wij het portal voor het aanmelden van Tussenlevering overzetten op de nieuwe omgeving. De bouw hiervan is al reeds gestart en wij verwachten halverwege april met de eerste deelnemers te kunnen testen. Het overzetten van klanten op deze nieuwe omgeving zal gefaseerd plaatsvinden. Gebruikers van deze dienst worden uiteraard tijdig geïnformeerd.

Het uitrollen van nieuwe zakelijke omgeving en de verbruikservice zal later in het jaar volgen. Wij houden u uiteraard via de nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen en zullen de gebruikers tijdig informeren.

De basis voor het ontwikkelen van een nieuwe omgeving voor onze deelnemers komt voort uit de wensen die deelnemers in persoonlijke gesprekken  hebben voorgesteld. Tevens is de input gebruikt die wij hebben ontvangen uit onze enquête voor de verbruiksservice.
Daarom horen wij het ook graag als u ideeën heeft op het gebied van self-service. Want we willen de portals zo makkelijk mogelijk in gebruik maken!

Wij gaan er dan ook vanuit dat met de nieuwe mogelijkheden die geboden worden via onze nieuwe omgeving u meer grip heeft de totale energie administratie en door meer inzicht beter kunt sturen op kosten- en verbruiksreductie.