Home / Nieuws 2019 / Voorstel Netbeheer Nederland: kosten verwijdering gasaansluiting deels gesocialiseerd
15/07/2019

Voorstel Netbeheer Nederland: kosten verwijdering gasaansluiting deels gesocialiseerd

De kosten voor het verwijderen van gasaansluitingen bij kleinverbruikers worden straks voor de helft gesocialiseerd. Dat volgt uit een voorstel van Netbeheer Nederland in opdracht van minister Wiebes. Tegelijkertijd neemt de organisatie de gelegenheid te baat regels te stellen die moeten voorkomen dat afnemers helemaal niets hoeven te betalen.

Voor de verwijdering van de gasaansluiting moet meestal graafwerk worden verricht. Mede daardoor bedraagt de rekening voor een kleinverbruiker al gauw €600.(Bron HH)

Huiseigenaren die definitief van gas los gaan, krijgen doorgaans een pittige rekening van hun netbeheerder op de deurmat. Het verwijderen van de aansluiting, wat om veiligheidsredenen noodzakelijk zou zijn, kost niet zelden meer dan €600. Een boete voor goed gedrag, zo oordeelde de Tweede Kamer recent. Het parlement ziet liever dat de kosten voor verwijdering worden verdeeld door de helft van het bedrag te socialiseren. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) heeft daarop Netbeheer Nederland gevraagd met een voorstel hiertoe te komen.

En dat ligt er dus nu. Als het aan de koepelorganisatie ligt, wordt de Tarievencode gas dusdanig gewijzigd dat 50% van de verwijderingskosten via de zogenoemde periodieke aansluitvergoeding in rekening wordt gebracht bij alle afnemers tezamen. Netbeheer Nederland benadrukt dat dit slechts een tijdelijke oplossing is. Voor de lange termijn kan beter worden aangesloten bij de wijkaanpak, waarbij gemeenten aangeven welke buurten van het gas gaan en welke niet. “In dat laatste geval is het onwenselijk dat klanten worden gestimuleerd het gasnet te verlaten”, aldus de organisatie.

VEMW is niet onverdeeld gelukkig met de plannen. Volgens de grootverbruikersorganisatie is de gedeeltelijke socialisering van de kosten in strijd met “het principe van kostenveroorzaking”, normaal gesproken een belangrijk uitgangspunt bij codewijzigingen. Ook zijn er zorgen over wat het voorstel betekent voor bedrijven met meerdere kleinverbruikersaansluitingen.

Tweakers

Overigens betalen niet alle huiseigenaren die nu al definitief van het gas afgaan de volle mep voor verwijdering van de aansluiting. Tot nog toe zijn zeker 75 gebruikers van technologiewebsite Tweakers erin geslaagd hun woning gasloos te maken zonder een hoge rekening van de netbeheerder te betalen. In veel van deze gevallen is wel geprobeerd de consument te overtuigen akkoord te gaan met betaling, maar woningeigenaren die daar niet op ingingen hoorden er na enige tijd niets meer over.

Dat deze Tweakers-gebruikers de dans zijn ontsprongen, komt volgens henzelf doordat wet- en regelgeving op dit punt niet eenduidig zijn. Zij beweren dat netbeheerders het simpelweg niet aandurven om de zaak dusdanig op de spits te drijven dat er een rechter aan te pas moet komen. De netbeheerders zelf zijn van mening dat zij wel het recht aan hun zijde hebben. Recent kondigden zij daarom aan, indien nodig, alsnog incassoprocedures te starten.

Netbeheer Nederland grijpt nu de wijziging van de Tarievencode aan om nog eens expliciet duidelijk te maken dat bij definitieve beëindiging van de gaslevering de aansluiting moet worden verwijderd en dat de bewoner voor (de helft van) de kosten moet opdraaien. Of dat voldoende is om deze kwestie te beslechten, zal moeten blijken.

Bron: Energeia, Jeroen Savelkouls