Home / Archive by Category "Nieuws 2019"

Rubriek Nieuws 2019

04/10/2019

PRINSJESDAG Met extra heffingskorting moet energierekening betaalbaar blijven

Een gemiddeld huishouden zal in 2020 zo’n €100 minder gaan betalen aan het belastingdeel op de energierekening. Die lastenverlaging bereikt het kabinet door de bestaande korting op de energiebelasting te verhogen. Grootverbruikers krijgen op hun factuur een fors hogere opslag voor duurzame energie (ODE), het gevolg van de al eerder aangekondigde lastenverschuiving van huishoudens naar bedrijfsleven. Een en ander blijkt uit de dinsdag gepubliceerde belastingplannen van het kabinet. Het belastingdeel van de energierekening -dus niet de energierekening per se- van een huishouden met een “gemiddeld verondersteld verbruik” moet komend jaar €100 lager uitkomen, belooft het kabinet in het Belastingplan 2020, dat jaarlijks op Prinsjesdag wordt gepubliceerd. Ook is al eerder aangekondigd dat er een andere verdeling komt in de mate waarin bedrijven en huishoudens via…

03/10/2019

Corporatie legt zich neer bij huurders die niet willen betalen voor gasloos huis

Woningcorporatie Eigen Haard gaat niet in hoger beroep in een zaak tegen een groep huurders die niet van het gas af wil. In april zette de rechtbank Amsterdam een streep door een plan om een lokale buurt aardgasvrij te maken, omdat geen duidelijkheid werd geboden over de kosten. Een uitzonderlijke zaak, die corporaties dwingt beter na te denken over hun aardgasvrije plannen. De beslissing is van belang voor huurders die bang zijn op te moeten draaien voor de kosten bij de overgang naar aardgasvrij. Het laat zien dat woningcorporaties beter moeten garanderen dat de lasten bij aardgasvrije plannen niet te hoog worden. De overheid heeft met woningcorporatiekoepel Aedes afgesproken dat er tot 2022 minimaal 100.000 corporatiewoningen van het aardgas af gaan. Ze zijn daarmee de…

02/10/2019

Ruim 22.000 rapportages Informatieplicht ingediend

Tot en met 1 juli 2019 hebben 22.407 bedrijfsvestigingen via het digitale loket van RVO.nl laten weten welke energiebesparende maatregelen zij nemen. Deze verplichting komt voort uit de Informatieplicht energiebesparing. Daarnaast staan er nog enkele duizenden rapportages in concept klaar om ingediend te worden. Met name in de laatste weken is het aantal bedrijven en instellingen dat voldaan heeft aan de Informatieplicht sterk gestegen. Naar verwachting blijft die stijging ook na 1 juli zichtbaar. De Informatieplicht komt voort uit de Wet milieubeheer en is ontwikkeld door het Rijk, het bedrijfsleven (MKB-Nederland en VNO-NCW) en gemeenten (VNG). De Informatieplicht is een toevoeging op de Energiebesparingsplicht: de verplichting om alle energiebesparende maatregelen met een vijf jaar terugverdientijd te treffen, die al sinds de jaren ’90 bestaat. Doel…

01/10/2019

Minder Nederlanders willen van het gas af

43 procent van de Nederlanders wil niet van het gas af. En het aantal Nederlanders dat het er wel mee eens is dat huishoudens stoppen met aardgas is gedaald van 57 procent naar 48 procent. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van HIER onder 2.351 respondenten. Eva van der Weiden van HIER: “Stoppen met aardgas komt steeds dichterbij en wordt steeds concreter. Er wordt veel van bewoners gevraagd en er is ook nog veel niet duidelijk.” Tegenstanders Volgens HIER zijn er verschillende redenen waarom huiseigenaren niet staan te springen om hun gasaansluiting dicht te draaien: De verwachte kosten zijn hoog, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een warmtepomp of isolatie Er is veel onduidelijk over de financieringsmogelijkheden De meest gehoorde reactie van tegenstanders is vaak: “Nee,…

15/09/2019

Klimaatakkoord houdt geen rekening met groeiende vraag airco’s

In het onlangs gepresenteerde klimaatakkoord wordt geen rekening gehouden met het groeiende aantal airco’s in Nederland. Door de gemiddeld hogere temperaturen stijgt de vraag naar airco’s sterk. Ondertussen moet Nederland van het gas af voor de verwarming, maar wordt er vergeten dat de vraag naar koelte juist toeneemt. Dat stelt het Klimaatverbond Nederland. Webshops zien de verkoop van de airco’s in de afgelopen jaren met 300 procent toenemen. Dat meldt de brancheorganisatie voor luchtbehandeling en koudetechniek (NVKL). En de verwachting is dat de verkoop nog verder zal stijgen. Uitstoot Een airconditioning verbruikt veel stroom en draagt daardoor in grote mate bij aan de uitstoot van broeikasgassen binnen de bebouwde omgeving. En nu het aantal airco’s snel toeneemt, gaat ook de uitstoot omhoog. In het klimaatakkoord…

28/08/2019

Seminar “Bouwen aan de Energietransitie”

Komt u ook naar het jaarlijkse Aenergie seminar op dinsdag 1 oktober 2019? Na het succes van het seminar ‘Betaalbare energietransitie’ in september 2018, willen wij dit jaar verder ingaan op wat er allemaal moet gebeuren voor de energietransitie. Verschillende vormen komen aan bod en er staan een praktijkcasus + excursie op het programma. Met de sprekers  Prof.dr. A.J.M. van Wijk (TU Delft), Sungevity, DNV GL, Robin Berg (Lomboxnet) en een opening van inspirator Daan Quakernaat belooft dit een leerzame en aenergieke dag te worden. De locatie dit jaar is Molen de Ster in Utrecht. Een centraal gelegen locatie die goed bereikbaar is met openbaar vervoer en auto. Download hier het volledige programma    

15/07/2019

Voorstel Netbeheer Nederland: kosten verwijdering gasaansluiting deels gesocialiseerd

De kosten voor het verwijderen van gasaansluitingen bij kleinverbruikers worden straks voor de helft gesocialiseerd. Dat volgt uit een voorstel van Netbeheer Nederland in opdracht van minister Wiebes. Tegelijkertijd neemt de organisatie de gelegenheid te baat regels te stellen die moeten voorkomen dat afnemers helemaal niets hoeven te betalen. Voor de verwijdering van de gasaansluiting moet meestal graafwerk worden verricht. Mede daardoor bedraagt de rekening voor een kleinverbruiker al gauw €600.(Bron HH) Huiseigenaren die definitief van gas los gaan, krijgen doorgaans een pittige rekening van hun netbeheerder op de deurmat. Het verwijderen van de aansluiting, wat om veiligheidsredenen noodzakelijk zou zijn, kost niet zelden meer dan €600. Een boete voor goed gedrag, zo oordeelde de Tweede Kamer recent. Het parlement ziet liever dat de kosten voor verwijdering…

13/07/2019

Gevolgen voor levering warmte na wijziging Warmtewet

De Warmtewet is op 1 juli 2019 gewijzigd. De wet is niet meer van toepassing op verhuurders die onder andere met blokverwarming of een warmte- en koude opslaginstallatie warmte leveren aan hun huurders. In dit artikel staan de gevolgen voor u op een rij. De levering van warmte maakt vanaf 1 juli deel uit van de huurovereenkomst. Er zijn geen aparte leveringsovereenkomsten met huurders meer nodig. Geschillen tussen een huurder en de corporatie over de levering van warmte kunnen vanaf nu worden voorgelegd aan de Huurcommissie. De Geschillencommissie Warmtelevering is voor corporaties daarom niet meer nodig. U blijft wel verplicht de kosten(verdeling) van de warmte te baseren op een individuele meter of op een inzichtelijk systeem van kostenverdeling. Als een huurder daarom vraagt, blijft u…

11/07/2019

Laadoplossingen bij Aenergie

Vanaf 2030 worden er in Nederland alleen nog maar elektrische auto’s verkocht.  En dat is niet zo gek, want een groot deel van de CO2-uitstoot komt voor rekening van het vervoer. Iedere organisatie die zijn ‘footprint’ wil verkleinen en zijn duurzaamheidsdoelstellingen wil behalen, doet er goed aan om over te stappen op elektrisch vervoer. Om uw auto’s en die van uw bezoekers op slimme wijze van elektriciteit te voorzien, biedt Aenergie in samenwerking met Engie verschillende laadoplossingen aan. De deelnemers aan Aenergie kunnen vanaf nu profiteren van unieke inkoopcondities op laadoplossingen binnen het EV-Box-assortiment en kunnen zo meegaan in de trend van elektrisch vervoer. EV-Box is wereldwijd één van de meest toonaangevende laadstations met bijbehorende software. Door onze unieke samenwerking met onze partner, bieden wij groene energielevering, levering en installatie van laadpalen en…

10/07/2019

Minister Ollongren maakt verplicht afsluiten van aardgas mogelijk

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) geeft gemeenten de mogelijkheid om inwoners van het aardgas af te sluiten. Dat blijkt uit publicatie van de Wet tot wijziging van de Crisis- en herstelwet afgelopen dinsdag. Voorlopig geldt dit alleen voor “proeftuinen en herstructureringsgebieden”. Gemeenten riepen de minister eerder al op hen deze bevoegdheid te geven, omdat verduurzaming anders vastloopt. De Crisis- en herstelwet is tijdens de bouwcrisis in het leven geroepen om, onder bepaalde omstandigheden, af te wijken van regels voor ruimtelijke ontwikkeling. Het is de voorloper van de toekomstige Omgevingswet en moet versnelling in de bouw, maar ook duurzame ontwikkeling aanjagen. Ondanks dat het een tijdelijke crisiswet is, is hij inmiddels al zo lang van kracht dat hij eigenlijk functioneert als een normale wet. Einddatum…

1 2 3 4