Home / Nieuws 2019 / PRINSJESDAG Met extra heffingskorting moet energierekening betaalbaar blijven
04/10/2019

PRINSJESDAG Met extra heffingskorting moet energierekening betaalbaar blijven

Een gemiddeld huishouden zal in 2020 zo’n €100 minder gaan betalen aan het belastingdeel op de energierekening. Die lastenverlaging bereikt het kabinet door de bestaande korting op de energiebelasting te verhogen. Grootverbruikers krijgen op hun factuur een fors hogere opslag voor duurzame energie (ODE), het gevolg van de al eerder aangekondigde lastenverschuiving van huishoudens naar bedrijfsleven. Een en ander blijkt uit de dinsdag gepubliceerde belastingplannen van het kabinet.

Het belastingdeel van de energierekening -dus niet de energierekening per se- van een huishouden met een “gemiddeld verondersteld verbruik” moet komend jaar €100 lager uitkomen, belooft het kabinet in het Belastingplan 2020, dat jaarlijks op Prinsjesdag wordt gepubliceerd. Ook is al eerder aangekondigd dat er een andere verdeling komt in de mate waarin bedrijven en huishoudens via de opslag duurzame energie (ODE) bijdragen aan de financiering van de subsidieregeling SDE+ (vanaf volgend jaar SDE++). Deze verhouding is nu 50/50, maar in 2020 zullen huishoudens nog maar 33% van de lasten dragen, en bedrijven 67%.

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie
De regering verandert per 2020 niet alleen de tariefopbouw van de Opslag Duurzame Energie, ook de naam blijkt aan vernieuwing toe. Nu de subsidieregeling voor de stimulering van duurzame energieproductie verandert van SDE+ naar SDE++, heet de Wet opslag duurzame energie voortaan de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie. Om al te veel verwarring te voorkomen, blijft de afkorting onveranderd ODE.

Ondanks deze verschuiving zal ook voor huishoudens de ODE volgend jaar omhoog gaan: de uitgaven voor de SDE++ stijgen zo hard dat 33% van de totale lasten in 2020 nog altijd meer is dan 50% van de lasten in 2019. Om dat effect te compenseren, verhoogt het kabinet de korting op de energiebelasting die alle afnemers krijgen.

ODE

Voor grootverbruikers betekent de schuif in de ODE-verdeling dat vooral in de derde en vierde schijf voor gas procentueel gezien harder omhoog dan in lagere schijven, ook al gaat ook voor kleinverbruikers de ODE nog altijd fors omhoog. Bij elektriciteit gaat met name in schijf drie de verhoging snel. “Deze verhoging slaat neer bij grootverbruikers”, stelt de regering in de dinsdag gepubliceerde Memorie van Toelichting bij de Wet fiscale maatregelen klimaatakkoord.

In de ODE voor het gasverbruik wordt het tarief in schijf drie (een verbruik van 1 miljoen tot 10 miljoen kubieke meter) drieënhalf keer zo hoog: van 0,59 cent in 2019 naar 2,12 cent per kubieke meter in 2020. Schijf vier (alles boven 10 miljoen kubieke meter) gaat zelfs van 0,31 cent in 2019 naar eveneens 2,12 in 2020, een stijging van bijna 600%. Maar daar tegenover staat niet een verlaging of zelfs maar gelijk blijven van de laagste schijf. Schijf één (een verbruik lager dan 170.000 kubieke meter) gaat van 5,24 cent per kuub in 2019 naar 7,75 cent per kuub in 2020 (nog altijd een plus van bijna 50%).

€100 minder

De beloofde energielastenverlaging voor consumenten wordt vooral bereikt door een hogere heffingskorting. Een ‘gemiddeld’ gezin zou daardoor in 2020 €100 minder voor het belastingdeel van de energierekening moeten betalen. In 2021 moet het vervolgens niet stijgen en na 2021 zou de stijging beperkt moeten zijn. Het “gemiddeld verondersteld verbruik” waar de regering vanuit gaat komt op 1.170 kubieke meter gas en 2.581 kWh elektriciteit.

De belastingvermindering, of heffingskorting, op de energiebelasting geldt voor elke aansluiting. De gedachte erachter is dat een deel van het energieverbruik als basisbehoefte wordt gezien; over dat deel hoeft geen belasting betaald te worden. Per 1 januari 2019 is de korting op de energiebelasting verlaagd, waardoor mensen dus meer belasting gingen betalen, en die verlaging wordt nu weer teruggedraaid. Omdat grootverbruikers per eenheid energie (kWh of kubieke meter) minder belasting betalen, is het voordeel van een hogere heffingskorting voor consumenten groter dan voor grote bedrijven.

De verlaging van het belastingdeel van de energierekening wordt bereikt door de heffingskorting op de energiebelasting te verhogen (zie kader). Deze korting werd per 1 januari 2019 juist verlaagd, waardoor dus méér belasting betaald moest worden. Volgend jaar gaat de korting weer omhoog, staat nu in het belastingplan. Consumenten kunnen in 2020, ten opzichte van 2019, door de heffingskorting een belastingvermindering van €178,14 tegemoet zien. Doordat de energiebelasting op gas en de ODE-tarieven wel stijgen, zou dat per saldo voor een gemiddeld gezin dus moeten uitkomen op zo’n €100 minder belasting op de energierekening.

Bron: Energeia; Hans van der Lugt – David Duijnmayer