Home / Nieuws archief / Warmtewet nog steeds in behandeling
16/12/2012

Warmtewet nog steeds in behandeling

De warmtewet is vorig jaar door de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie opnieuw naar de tweede kamer gestuurd en moet nog behandeld worden. Naar aanleiding van vragen uit de Kamer heeft minister Verhagen de kamer geantwoord. Hierna zou de Tweede Kamer de wet moeten behandelen.

Ondertussen heeft Diederik Samson (PvdA) afgelopen maand om uitstel van behandeling gevraagd. Dit betekent dat er momenteel een hoop onzekerheid blijft bestaan rondom de inhoud, de interpretatie en de planning van de wet.

Tot op heden lijkt het erop dat de volgende aspecten door de wet geregeld gaan worden:

  • Leveranciers van warmte aan niet eigen vastgoed dienen in het bezit te zijn van een vergunning. Leveren van warmte aan niet eigen vastgoed zonder vergunning is daarmee niet toegestaan. Het is nog onduidelijk of voor levering vanuit een eigen BV onder de vergunningsplicht valt.
  • Collectieve (blok)verwarming zal waarschijnlijk onder de warmtewet vallen. Het doorbelasten van warmtekosten boven het NMDA-tarief is niet toegestaan. Warmtelevering dient middels een GJ meter te gebeuren. Bij onredelijke kosten kan leverancier vrijstelling krijgen voor plaatsen GJ meters.

Zodra er meer bekend is over de warmtewet zullen wij hier in een volgende nieuwsbrief aandacht aan besteden.  (Artikel i.s.m. Local)