Home / Nieuws archief / Verslag eerste Raad van Advies
16/12/2012

Verslag eerste Raad van Advies

Op 20 maart heeft de eerste bijeenkomst van de Raad van Advies (RvA) van Aenergie plaatsgevonden. Hier treft u een verslag van deze bijeenkomst. De RvA maakt in de eerste bijeenkomst uitgebreid kennis met de nieuwe directie van Aenergie. De directie licht toe dat het collectieve contract van WoonEnergie is overgenomen door Falckstaete. Een van de aandeelhouders achter Falckstaete is DOEN participaties, een dochter van de Nationale Postcode Loterij. De doelstelling van de aandeelhouders is om Aenergie verder te vergroenen. Naar de toekomst toe wil Aenergie zich meer ontwikkelen als de kennispartner van maatschappelijke organisaties zoals corporaties en zorginstellingen op energiegebied.
De eerste bijeenkomst staat in het teken van de komende aanbesteding voor energie-inkoop en -levering. Hiervoor heeft de directie het bureau Wattanders (www.wattanders.nl) in de arm genomen. Wattanders heeft veel ervaring met inkoopprocessen in de energie en in het bijzonder met collectieven. De leden van de RvA bespreken de aanpak en de procedure. Eén van de vragen is waarom niet wordt heronderhandeld met de huidige leverancier. Door periodiek openbaar, zelfs Europees, aan te besteden wil de Aenergie de propositie weer toetsen aan de markt. Om de administratieve rompslomp voor deelnemers te beperken is gekozen om te gaan voor één leverancier voor gas en elektriciteit. De twee belangrijkste elementen in de aanbesteding zijn de marge van de leverancier op de inkoop- of handelsprijs en de leveringscondities. Aenergie blijft ook in het nieuwe contract verantwoordelijk om de energie op de zeer grillige inkoopmarkt gespreid volgens een vooraf vastgestelde strategie in te kopen. De risico’s om op één moment in te kopen op de huidige markt zijn veel te groot met alle kans op een ‘misser’. Voor de zomervakantie moet de nieuwe leverancier duidelijk zijn. De echte inkoop op de beurs vindt pas daarna plaats.
De volgende bijeenkomst van de RvA is midden in het aanbestedingsproces voordat de definitieve selectie van de leverancier plaatsvindt. De aanbesteding is openbaar, de link naar de aanbesteding is binnenkort te vinden op www.aenergie.nl