Home / Nieuws 2019 / Kamer: verdeel kosten afsluiten gas evenredig over particulier en netbeheerder
27/03/2019

Kamer: verdeel kosten afsluiten gas evenredig over particulier en netbeheerder

Netbeheerders zullen voorlopig de helft van de kosten voor het afsluiten en opruimen van gasaansluitingen van particulieren op zich moeten nemen. Dat volgt uit een deze dinsdag aangenomen motie in de Tweede Kamer. Intussen denkt minister Wiebes na over een betere oplossing.

Compromisvoorstel

Eerder noemde minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) de afsluitkosten al een dilemma. “Iedereen ziet dat het onredelijk voelt als je het bij de een neerlegt en dat het ook onredelijk is als je het bij de ander neerlegt”, zei hij recent tijdens een Kamerdebat over klimaat- en energieonderwerpen. “Ik waardeer het dat de heer Van der Lee die kramp onderkent en met een compromisvoorstel komt waar ik niet tegen kan zijn, gezien het feit dat het kiezen is tussen twee kwaden.”

Wanneer het plan daadwerkelijk van kracht wordt, is nog niet bekend. De motie vraagt aan de minister om “op korte termijn” een voorstel uit te werken. Daarnaast wil de Kamer dat Wiebes in de tussentijd nadenkt over een betere, meer structurele oplossing.

 

Er werden deze dinsdag nog meer moties hetzelfde debat aangenomen. Een daarvan roept het kabinet om een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheid om zonnevelden op rijksgronden publiek aan te besteden. Helemaal nieuw is dat overigens niet. Eind vorig jaar hebben het Rijksvastgoedbedrijf en RVO Nederland een pilotprogramma opgezet dat juist dit mogelijk moet maken. Het gaat hierbij om tien projecten voor zonne-energie op land en water.

Redundantie-eis

Een andere motie die voldoende stemmen kreeg, betreft de capaciteitsproblemen van netbeheerders. De Kamer roept hierin de minister op om “oplossingen te zoeken”. Dit kan in de vorm van pilots waarin de zogenoemde redundantie-eis wordt verlaagd. Redundantie betekent in dit geval het dubbel uitvoeren van elektriciteitsverbindingen zodat ook bij storingen en onderhoud de levering verzekerd is. Eerder verkondigden de netbeheerders al dat de regels op dit gebied best wat versoepeld kunnen worden, zonder dat dit problemen zal opleveren.

Bron: Energeia – Jeroen Savelkouls