Home / Nieuws 2023 / Aansluittermijn van 18 weken blijft gelden voor kleinverbruikers
26/06/2023

Aansluittermijn van 18 weken blijft gelden voor kleinverbruikers

Slimme meters vve

Hoe lang mogen netbeheerders doen over een aansluiting op het stroomnet? Tot nu toe schreef de Elektriciteitswet een maximale aansluittermijn van 18 weken voor. Het Europese Hof van Justitie oordeelde echter in 2021 dat de wetgever zich daar helemaal niet mee mag bemoeien. De Autoriteit Consument & Markt heeft daarop de Netcode Elektriciteit opgesteld. Wat betekent die precies voor kleinverbruikers en grootverbruikers?

Niet de wetgever maar de toezichthouder is degene die gaat over onder andere de toegang tot het nationale stroomnet en de aansluitregels, zo vond het Europese Hof. In Nederland is de Autoriteit Consument & Markt die toezichthouder.

Voorstel aansluittermijnen
De ACM kwam vorige zomer al met een codevoorstel:

  • Voor kleinverbruikers blijft de maximale aansluittermijn hetzelfde: namelijk 18 weken. Is er geen graafwerk nodig, dan geldt 12 weken. Is het stroomnet vol in het gebied waar de aansluiting moet komen? Dan gaat de termijn omhoog naar maximaal 52 weken, tenzij er eerder netcapaciteit vrijkomt.
  • Voor grootverbruikers zou volgens de ACM een aansluittermijn van 40 weken moeten gelden. Dit omdat netbeheerders met grote personeelstekorten kampen.

Grootverbruikers niet eens met 40 weken
Het codebesluit voor kleinverbruikers is inmiddels definitief. Voor grootverbruikers valt de beslissing later. Sommige van hen vinden 40 weken veel te lang. Volgens hen zou de ACM te veel uitgaan van de huidige ongewenste situatie met grote personeelstekorten. Zodra de aansluittermijn voor grootverbruikers ook definitief is, brengen we u daarvan op de hoogte.