Home / Archive by Category "Nieuws 2023"

Rubriek Nieuws 2023

30/11/2023

Aenergie sluit tendertraject succesvol af

Na een lang en intensief tendertraject heeft Aenergie – met hulp van Jeroen Setz van Wattanders en Femke Rasenberg van AT Osborne – een nieuwe raamovereenkomst afgesloten. De overeenkomst start in 2025 en geldt voor twee jaar met daarbij vier optiejaren. De extra optiejaren zijn dit jaar door Aenergie geïntroduceerd om een eerlijker speelveld voor alle leveranciers te creëren. Hoewel er geen sprake was van een Europese aanbesteding, hebben wij wel de regels gevolgd. Zo is de objectiviteit in het proces geborgd. ENGIE kwam als beste uit de bus Ook deze keer deed ENGIE het meest passende bod. Wat waren de belangrijkste beslispunten? Energieleverancier ENGIE faciliteert Aenergie’s bewezen inkoopstrategie: verspreid over het jaar kopen we 70% van de portefeuille in, de resterende 30% kopen we…

26/06/2023

Hoe komt de prijs van LNG tot stand?

LNG tanker

Door de oorlog in Oekraïne heeft het Russische aardgas plaatsgemaakt voor met name vloeibaar LNG uit de Verenigde Staten, Australië en Qatar. De gasmarkt speelt zich hierdoor niet alleen meer af op het Europese continent, het is een wereldmarkt geworden. Daarmee is de totstandkoming van de prijs flink ingewikkelder geworden. Hoe zit dat? De vier verschillende stappen van de eerste aardgastoevoer tot en met de aankomst van de tanker in Nederland hebben allemaal hun invloed op de kostprijs. Met zoveel verschillende kostenelementen laat de totale kostprijs zich van tevoren maar moeilijk inschatten. Stap 1: aardgas komt aan bij de terminal Basis voor LNG is gewoon aardgas, ‘feedgas’ genoemd. De prijs hiervan vormt het eerste deel van de LNG-kostprijs. Stap 2: aardgas wordt vloeibaar LNG Voordat…

26/06/2023

Tender voor 2025-2030: marktconsultatie gestart

facturatieservice facturatie energiekosten woningcorporaties

Samen met adviseurs Jeroen Setz (Wattanders) en Femke Rasenberg (A.T. Osborne) is Aenergie gestart met de tender voor de 2025-2030-levering van gas en elektriciteit. Inmiddels heeft er een aantal uitgebreide marktconsultatiegesprekken plaatsgevonden. Met de gesprekken hebben we de mogelijkheden bij de verschillende energieleveranciers onderzocht. In hoeverre kunnen zij aan de wensen van onze deelnemers voldoen? Uitgangspunt vormt de tender die wij zes jaar geleden hebben gedaan. Een aantal energiemaatschappijen heeft na de marktconsultatiegesprekken al aangegeven dat dit voor hen haalbaar lijkt. De uitgangspunten hebben een directe link met prijs, kwaliteit en duurzaamheid. De uitgangspunten voor de tender op een rij: We zetten onze inkoopstrategie voort: gedurende het jaar voorafgaand aan het leveringsjaar kopen we gespreid in om risico’s te vermijden. Voor deelnemers die zich voor…

26/06/2023

Aansluittermijn van 18 weken blijft gelden voor kleinverbruikers

Slimme meters vve

Hoe lang mogen netbeheerders doen over een aansluiting op het stroomnet? Tot nu toe schreef de Elektriciteitswet een maximale aansluittermijn van 18 weken voor. Het Europese Hof van Justitie oordeelde echter in 2021 dat de wetgever zich daar helemaal niet mee mag bemoeien. De Autoriteit Consument & Markt heeft daarop de Netcode Elektriciteit opgesteld. Wat betekent die precies voor kleinverbruikers en grootverbruikers? Niet de wetgever maar de toezichthouder is degene die gaat over onder andere de toegang tot het nationale stroomnet en de aansluitregels, zo vond het Europese Hof. In Nederland is de Autoriteit Consument & Markt die toezichthouder. Voorstel aansluittermijnen De ACM kwam vorige zomer al met een codevoorstel: Voor kleinverbruikers blijft de maximale aansluittermijn hetzelfde: namelijk 18 weken. Is er geen graafwerk nodig,…

26/06/2023

Tip bij tussenlevering: vergeet leegstaande woningen niet af te melden!

Tussenlevering energie bij leegstand

Bij Aenergie zijn we blij dat veel woningcorporaties gebruikmaken van onze tussenleveringsservice bij leegstand. Wel zien we een sterke toename in het aantal tussenleveringsaansluitingen dat relatief lang loopt. Dat is opvallend, omdat corporaties vaak snel nieuwe huurders vinden. Tijdige afmelding voor tussenlevering kan veel onnodige kosten voorkomen. Samen met u willen we hier wat aan doen. Hoe Aenergie u helpt De komende weken sturen we alle deelnemers individueel een lijst van leegstandaansluitingen die relatief lang lopen. Ons verzoek aan u is om te controleren er daadwerkelijk nog sprake is van leegstand. Heeft u de woning weer verhuurd? Dan kunt u deze meteen afmelden. Wat u zelf kunt doen Wij raden u aan om alle aansluitingen die u voor tussenlevering heeft aangemeld, periodiek te controleren. Via…

17/04/2023

Tegemoetkoming voor blokaansluitingen vanaf 25 april aan te vragen

De kogel is door de kerk: als alles meezit, kan de compensatieregeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB) op 25 april van start. De regeling was eerder in februari beloofd, maar gezien de complexiteit van de regeling is dit volgens het kabinet alsnog een snelle introductiedatum. Ondanks de fraude- en foutgevoeligheidrisico’s die de huidige regeling met zich meebrengt, willen ze de kwetsbare huishoudens achter de blokaansluitingen niet langer laten wachten. Grote aandachtspunten De TTB is bedoeld voor huishoudens in appartementencomplexen en flats die geen eigen aansluiting hebben en daardoor niet kunnen profiteren van het prijsplafond. Voor zelfstandige woningen in een complex met blokverwarming is het bedrag voor het eerste halfjaar € 786,45. Is er ook sprake van een blokaansluiting voor elektriciteit? Dan komt daar nog € 731,13…

27/03/2023

Prijsplafondregeling voor blokaansluitingen opnieuw vertraagd

Indicatie van tegemoetkoming De tegemoetkoming voor huishoudens met blokaansluitingen sluit zo goed mogelijk aan bij de vergoeding van het prijsplafond. Voor de eerste helft van 2023 komt de tegemoetkoming uit op: zelfstandige wooneenheden (zoals appartementen) met blokgas of blokwarmte: € 786,45 zelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: € 351,13 onzelfstandige wooneenheden (zoals studentenkamers en woonzorginitiatieven) met blokgas of blokwarmte: € 329,28 onzelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: € 147,63 Voor huishoudens die zowel blokverwarming en blokelektriciteit hebben, kunnen de bedragen worden opgeteld. Voor de tweede helft van 2023 zijn de energieprijzen nog niet bekend. Daarom is hiervoor nog geen indicatie. Om enige zekerheid te bieden, gaat het kabinet voor deze periode minimaal uit van 50% van de energieprijzen in de eerste jaarhelft. Zakken ze meer dan 50%, dan zakt…

27/03/2023

Save the date: workshop energiebelasting 11 mei 2023

Vakinformatie voor vakgenoten Op 11 mei voorziet Jan Kiekebosch, onze vaste adviseur van de Belastingdienst, u van veel nuttige informatie. Daarbij is er ook alle ruimte om praktijkvoorbeelden te bespreken en om met uw collega’s uit het vak bij te praten. Tip: meld u alvast aan Uit navraag onder onze deelnemers blijkt dat er een grote interesse is om de workshop bij te wonen. Wilt u zeker zijn van een plek? Meld u dan nu alvast aan via workshop@aenergie.nl. We zien u graag op 11 mei in Hilversum.  

27/03/2023

Aansluitingen zonder slimme meter? Geef meterstanden voor 1 april door

De methodiek om het standaardjaarverbruik voor elektriciteit te bepalen, verandert per 1 april 2023. Heeft u nog aansluitingen met een conventionele meter of slimme meter die niet op afstand is uit te lezen? Dan krijgt u van leverancier ENGIE het verzoek om de standen van deze meters vóór 1 april door te geven. Geeft u geen meterstanden door? Dan maakt de netbeheerder een inschatting.  

1 2