Home / Nieuws 2023 / Tender voor 2025-2030: marktconsultatie gestart
26/06/2023

Tender voor 2025-2030: marktconsultatie gestart

facturatieservice facturatie energiekosten woningcorporaties

Samen met adviseurs Jeroen Setz (Wattanders) en Femke Rasenberg (A.T. Osborne) is Aenergie gestart met de tender voor de 2025-2030-levering van gas en elektriciteit. Inmiddels heeft er een aantal uitgebreide marktconsultatiegesprekken plaatsgevonden. Met de gesprekken hebben we de mogelijkheden bij de verschillende energieleveranciers onderzocht. In hoeverre kunnen zij aan de wensen van onze deelnemers voldoen?

Uitgangspunt vormt de tender die wij zes jaar geleden hebben gedaan. Een aantal energiemaatschappijen heeft na de marktconsultatiegesprekken al aangegeven dat dit voor hen haalbaar lijkt. De uitgangspunten hebben een directe link met prijs, kwaliteit en duurzaamheid.

De uitgangspunten voor de tender op een rij:

  • We zetten onze inkoopstrategie voort: gedurende het jaar voorafgaand aan het leveringsjaar kopen we gespreid in om risico’s te vermijden. Voor deelnemers die zich voor een langere termijn willen vastleggen, is er een individuele optie om dat onder dezelfde voorwaarden te realiseren.
  • We kiezen voor een leveranciersopslag die rechtdoet aan de klantgroep, die géén faillissementen kent en een homogeen voorspelbaar energieprofiel heeft.
  • De leverancier moet dezelfde of betere IT-opties bieden aan zowel Aenergie als de deelnemers. Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden om zakelijke en leegstandaansluitingen aan en af te melden.
  • Er geldt geen vastrecht voor zakelijke aansluitingen.
  • We gaan uit van een volumebandbreedte van 10%.
  • We kiezen voor groene energie uit Europese wind of CO2 neutraal gas.

Volgens aanbestedingsregels
De hele procedure betreft een tender en géén Europese aanbesteding. Publicatie daarvan vindt dan ook niet op Tenderned plaats, maar via de website van Aenergie en op andere gremia. Aenergie volgt verder wel de regels die voor een Europese aanbesteding gelden.