Home / Nieuws 2023 / Prijsplafondregeling voor blokaansluitingen opnieuw vertraagd
27/03/2023

Prijsplafondregeling voor blokaansluitingen opnieuw vertraagd

Indicatie van tegemoetkoming

De tegemoetkoming voor huishoudens met blokaansluitingen sluit zo goed mogelijk aan bij de vergoeding van het prijsplafond.

 • Voor de eerste helft van 2023 komt de tegemoetkoming uit op:
  • zelfstandige wooneenheden (zoals appartementen) met blokgas of blokwarmte: € 786,45
  • zelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: € 351,13
  • onzelfstandige wooneenheden (zoals studentenkamers en woonzorginitiatieven) met blokgas of blokwarmte: € 329,28
  • onzelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: € 147,63

Voor huishoudens die zowel blokverwarming en blokelektriciteit hebben, kunnen de bedragen worden opgeteld.

 • Voor de tweede helft van 2023 zijn de energieprijzen nog niet bekend. Daarom is hiervoor nog geen indicatie. Om enige zekerheid te bieden, gaat het kabinet voor deze periode minimaal uit van 50% van de energieprijzen in de eerste jaarhelft. Zakken ze meer dan 50%, dan zakt de tegemoetkoming niet verder mee. Blijven ze gelijk, dan zal de vergoeding vergelijkbaar zijn met de eerste helft van het jaar. Dit zijn de minimale vergoedingen:
  • zelfstandige wooneenheden met blokgas of blokwarmte: € 276,76
  • zelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: € 183,92
  • onzelfstandige wooneenheden met blokgas of blokwarmte: € 116,18
  • onzelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: € 77,33

Naast de tegemoetkomingen komt er ook een extra vergoeding voor de groep huishoudens die de 190 euro in november en december 2022 niet hebben gehad.

Complexiteit
Volgens minister Jetten kent de voorbereiding van de regeling vele hobbels, omdat het begrip blokaansluiting geen officieel begrip is. Een blokaansluiting is niet technisch gedefinieerd. Het gaat erom wat er met de energie gebeurt nádat deze aan de aansluiting is geleverd, en welke partij dit doet.

De uitzonderingen maken de regeling er ook niet makkelijker op. Huishoudens met een vast contract onder het prijsniveau van het prijsplafond wil het kabinet uitsluiten van de regeling. Tegelijkertijd moeten zij wel aanspraak kunnen maken op tweemaal € 190 uit november en december 2022. Om deze reden gaat de uitsluiting niet gelden voor blokelektriciteit. Om te toetsen of huishoudens een vast contract met een lager tarief hebben, moeten zij hun leveringsovereenkomst meesturen.

Subsidie op de juiste plek
De regeling voor blokaansluitingen kost de overheid waarschijnlijk tussen de € 700 miljoen en € 1 miljard. Om te zorgen dat het geld daadwerkelijk terechtkomt bij de huishoudens, komt er een informatiecampagne voor zowel woningcorporaties, verhuurders en VvE’s als voor huurders en VvE-leden.

Ontvangers van de subsidie zijn verplicht om dit te verrekenen. Wie dat niet doet, pleegt een misdrijf. Bedoeling is dat het subsidiebedrag wordt verrekend met het bewonersdeel van de totale energiekosten van de verhuurder of VVE. Bij geschillen kunnen partijen naar een nieuwe geschillencommissie stappen.