Home / Nieuws 2023 / Tegemoetkoming voor blokaansluitingen vanaf 25 april aan te vragen
17/04/2023

Tegemoetkoming voor blokaansluitingen vanaf 25 april aan te vragen

De kogel is door de kerk: als alles meezit, kan de compensatieregeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB) op 25 april van start. De regeling was eerder in februari beloofd, maar gezien de complexiteit van de regeling is dit volgens het kabinet alsnog een snelle introductiedatum. Ondanks de fraude- en foutgevoeligheidrisico’s die de huidige regeling met zich meebrengt, willen ze de kwetsbare huishoudens achter de blokaansluitingen niet langer laten wachten.

Grote aandachtspunten
De TTB is bedoeld voor huishoudens in appartementencomplexen en flats die geen eigen aansluiting hebben en daardoor niet kunnen profiteren van het prijsplafond.

Voor zelfstandige woningen in een complex met blokverwarming is het bedrag voor het eerste halfjaar € 786,45. Is er ook sprake van een blokaansluiting voor elektriciteit? Dan komt daar nog € 731,13 bij. Die bedragen bij elkaar opgeteld, maakt € 1.517,-. Omdat de meeste mensen een eigen elektriciteitsaansluiting hebben, geldt in eerste instantie voor hen dus alleen de tegemoetkoming van € 786,45. De compensatie voor elektriciteit loopt dan via hun eigen stroomleverancier.

Naast de tegemoetkoming voor blokverwarming van € 786,45 voor het eerste halfjaar geldt er ook een prijsplafond als er sprake is van een kleinverbruiksaansluiting.

De exacte regeling is te lezen in de Staatscourant – download hier.

“Deze regeling is noodzakelijk, maar niet perfect” schrijft minister Jetten in een brief aan de Tweede Kamer. Hij heeft het over “grote aandachtspunten die resteren”. En dat kan de Belastingdienst die de regeling uitvoert, alleen maar beamen. Uit de uitvoeringstoets blijkt dat de dienst “deze regeling alleen kan uitvoeren als de potentiële onrechtmatigheid van deze regeling en de (uitvoerings)risico’s van de regeling worden geaccepteerd.” Die risico’s betreffen onder meer de foutgevoeligheid, misbruik en oneigenlijk gebruik en de beperkte mogelijkheden om te handhaven.

Beperkte controlemogelijkheden
Hoe weet je zeker dat de verhuurder, corporatie of zorgorganisatie de TTB netjes en volledig doorgeeft aan de huurders? Het ministerie wil daarvoor onder meer stevig controleren op het aantal doorgegeven woningen (eenheden) en op de relatie tussen aanvrager en de blokaansluiting. Ook komen er steekproeven waarbij de aanvragen en de administratie van de indieners, tegen het licht worden gehouden.

Ook kwetsbare huishoudens achter de blokaansluiting zelf kunnen op een kaart van het Kadaster zien of hun complex de TTB heeft toegewezen gekregen. Huurders die merken dat ze tekort worden gedaan, kunnen de verhuurder voor de rechter slepen. Grote fraude verwacht de minister overigens niet. De meeste tegemoetkomingen gaan volgens hem via professionele clubs als woningcorporaties en zorgorganisaties naar de huishoudens.

Nu al onrechtmatig
Behalve fraudegevoelig is de snel ingevoerde regeling mogelijk ook onrechtmatig. Bijvoorbeeld in de uitvoering: de Belastingdienst geeft aan dat ze het niet voor elkaar krijgen om voor 25 april alle processen op orde te hebben. Zo moeten ze onder meer alle zaken rond de terugvordering van de TTB hebben geregeld, maar dat redden ze niet.

Ook voldoet de TTB niet aan de subsidieregels van de overheid. Zo is er bij subsidies boven de € 25.000 een derdenverklaring nodig. Boven de € 125.000 is dat een accountantsverklaring. De minister neemt echter genoegen met een lichtere verantwoordingseis. Tikken de Algemene Rekenkamer en de Auditdienst hem op de vingers? Dan moet hij verantwoording afleggen en beterschap voor de toekomst beloven. Dat risico neemt de minister voor lief, omdat hij de kwetsbare huishoudens snel wil helpen.