Home / Nieuws 2018 / Corporaties komen miljarden tekort voor verduurzaming woningen
26/10/2018

Corporaties komen miljarden tekort voor verduurzaming woningen

Betaalbare energietransitie Aenergie

Veel woningcorporaties hebben onvoldoende financiële middelen om hun sociale huurwoningen tot 2030 te renoveren tot gemiddeld energielabel A. Dat blijkt uit een rapport dat het Waarborgfonds voor Sociale Woningbouw (WSW) dinsdag heeft gepubliceerd.

WSW is de instelling die garant staat voor de leningen van woningcorporaties. Die kunnen daardoor geld lenen tegen een relatief lage rente. Als corporaties extra geld nodig hebben voor bijvoorbeeld nieuwbouw of verduurzaming, kijkt WSW of dat kan.

De organisatie kwam eerder tot de conclusie dat veel corporaties een renovatie tot gemiddeld energielabel B in 2021 niet aankunnen. Maar om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen, is het noodzakelijk dat corporatiewoningen in 2030 gemiddeld energielabel A hebben. Daarom deed WSW opnieuw onderzoek.

€2,3 mrd tekort

Om het nieuwe doel te bereiken, moeten corporaties de komende vijf jaar €6,9 mrd extra investeren. De sector als geheel zou dat bedrag net kunnen opbrengen. Maar veel individuele corporaties hebben niet voldoende financiële armslag om de benodigde leningen af te sluiten. De verschillen in beschikbaar kapitaal tussen corporaties zijn erg groot, en onderling herverdelen is volgens de wet verboden.

Als de investeringen per corporatie worden bekeken, blijft er €2,3 mrd aan noodzakelijke investeringen over. WSW heeft bovendien alleen naar de verduurzaming gekeken, en nog geen kosten voor extra nieuwbouw van woningen berekend. “En dat terwijl veel gemeenten aandringen op meer sociale huurwoningen”, zegt een woordvoerder van WSW.

In totaal zijn 55 van de 329 corporaties niet in staat al hun woningen te renoveren tot gemiddeld energielabel A. Die bevinden zich vooral in de Randstad en in Zuid-Limburg, stelt de woordvoerder. In de Randstad is relatief veel vraag naar sociale huurwoningen en er zitten grote corporaties die de afgelopen jaren veel hebben geïnvesteerd. “Bovendien zitten er corporaties in de risicoklasse, zoals Vestia.”

Verhuurderheffing halveren

Koepelorganisatie van woningcorporaties Aedes dringt in een reactie aan op een vermindering van de belastingdruk, door middel van een halvering van de verhuurderheffing. Dat was ook tijdens de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord al een centrale eis van de corporaties, en werd opgenomen in de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord.

De verhuurderheffing bedraagt op dit moment €1,7 mrd per jaar. “Met het geld dat ze bij een halvering terugkrijgen, kunnen corporaties een veelvoud aan leningen afsluiten”, legt een woordvoerder van Aedes uit.

Uit een recente enquête van de koepelorganisatie bleek dat 80% van de corporaties een betere onderlinge verdeling wil van de financiële middelen.

Bron: Josta van Bockxmeer, Financieel Dagblad, 3 oktober 2018