Home / Nieuws 2018 / Doek valt voor Fonds Energiebesparing Huursector
20/06/2018

Doek valt voor Fonds Energiebesparing Huursector

Doek valt

Het Fonds Energiebesparing Huursector wordt bij gebrek aan belangstelling per 1 juli opgeheven. Dat blijkt uit een publicatie in de Staatscourant deze week. De lage marktrente en de grote mate van energiebesparing die wordt gevraagd hebben het fonds de das omgedaan.

Het Fonds Energiebesparing Huursector komt voort uit het Energieakkoord uit 2013 en is bedoeld om verhuurders tegen een lage rente geld te kunnen lenen om hun woningen energiezuiniger te maken. Maar sinds oprichting is de rente gezakt, en kunnen corporaties net zo gunstig op de markt lenen. Bovendien kan een lening uit het FEH maar voor 25% van de totale kosten worden ingezet, en moet de gefinancierde renovatie verregaande energiezuinig zijn.

Allemaal redenen waarom er vanuit de corporatiehoek weinig belangstellingis voor het fonds, ondanks de noodkreet die corporatiekoepel Aedes deze week slaakte over de kosten voor de energietransitie. Voorzitter Marnix Norder liet weten dat de corporaties niet de financiële draagkracht hebben om de kosten te dragen hun gehele woningvoorraad in 2050 CO2-neutraal te maken. Die kosten bedragen volgens de belangenvereniging €108 mrd in totaal of €52.000 per woning.

Particuliere verhuur

Ook de particuliere verhuurders, goed voor ruim een miljoen woningen of ruim 13% van de Nederlandse woningvoorraad, hebben geen interesse in leningen uit het fonds. Over de reden is de toelichting in de Staatscourant summier: “Bij particuliere verhuurders lijkt vooral de geringe belangstelling voor het doen van zeer energiezuinige renovaties een belangrijke rol te spelen.”

Het fonds wordt per 1 juli opgeheven. Nog lopende projecten zullen ook na die tijd worden gehonoreerd, maar in 2017 liet toenmalig minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) weten dat er toen geen aanvragen waren. Ook nu, mei 2018, staat op de website van RVO dat er geen lopende aanvragen zijn. Toenmalig minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PVDA) liet vorig jaar weten dat de resterende subsidiepot van zo’n €73 mln desgewenst overgeheveld zou kunnen worden naar de populaire en inmiddels voor particuliere woningbezitters uitgeputte Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis. Bij publicatie kon het ministerie van Binnenlandse Zaken nog niet laten weten of dat ook gebeurd is.

Bron: Energeia, Katrijn de Ronde