Home / 2018 / juni

ArchiefXXX for juni 2018

Energie-Nederland wil uitstel invoering terugleversubsidie

Branchevereniging Energie-Nederland betwijfelt of het haalbaar is om de terugleversubsidie per 2020 in te voeren. Dat heeft de organisatie vorige week laten weten. De belangenclub vreest dat anderhalf jaar te kort dag is om de systemen van energieleveranciers voor te bereiden op een overstap van de de huidige salderingsregeling op de terugleversubsidie. De eerste regeling…

Woningcorporaties verzetten zich tegen voortrekkersrol bij aardgasvrij wonen

Aedes gas

Woningcorporaties verzetten zich tegen de leidende rol waarin ze terecht dreigen te komen in het aardgasvrij maken van woningen. Ze hebben niet genoeg geld om op korte termijn grote aantallen woningen aan te sluiten op alternatieve energiebronnen, stelt koepelorganisatie Aedes. Het protest is een reactie op een uitspraak van Diederik Samsom, die de Sectortafel Gebouwde…

Doek valt voor Fonds Energiebesparing Huursector

Doek valt

Het Fonds Energiebesparing Huursector wordt bij gebrek aan belangstelling per 1 juli opgeheven. Dat blijkt uit een publicatie in de Staatscourant deze week. De lage marktrente en de grote mate van energiebesparing die wordt gevraagd hebben het fonds de das omgedaan. Het Fonds Energiebesparing Huursector komt voort uit het Energieakkoord uit 2013 en is bedoeld…

ACM akkoord met lichte toename gastarieven

Gas transport

De tarieven van Gasunie Transport Services (GTS) stijgen komend jaar met gemiddeld 2%. Dat volgt uit een besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Opvallend detail: de gasopslagen moeten nog een jaartje langer wachten op hun extra korting De hogere tarieven zijn het gevolg van de verwachting dat er in 2019 opnieuw minder capaciteit…