Home / Nieuws 2018 / Energie-Nederland wil uitstel invoering terugleversubsidie
29/06/2018

Energie-Nederland wil uitstel invoering terugleversubsidie

Branchevereniging Energie-Nederland betwijfelt of het haalbaar is om de terugleversubsidie per 2020 in te voeren. Dat heeft de organisatie vorige week laten weten.

De belangenclub vreest dat anderhalf jaar te kort dag is om de systemen van energieleveranciers voor te bereiden op een overstap van de de huidige salderingsregeling op de terugleversubsidie.

De eerste regeling houdt in dat kleinverbruikers achter de meter het eigen verbruik mogen wegstrepen tegen de eigen opwek. Die wordt in 2020vervangen door een subsidie per kWh dat een kleinverbruiker ontvangt voor aan het net geleverde duurzame energie. Vooral mensen met zonnepanelen op het dak maken gebruik van de salderingsregeling.

Er was veel commotie over het geplande afscheid van saldering; bouwers, milieuclubs en consumentenorganisaties waren mordicus tegen het vervangen van de succesvolle regeling. Eventjes leek er sprake uit van uitstel tot 2023 maar het huidige kabinet besloot toch het vizier op 2020 te houden.

Marktprincipe

Energie-Nederland behoorde niet tot de club van protesterende organisaties. Samen met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en Netbeheer Nederland ontwierp de brancheorganisatie juist een alternatief voor de salderingsregeling. Dat alternatief, de terugleversubsidie, is nu dus grotendeels door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat overgenomen.

‘De datum van 2020 kan nog niet in steen gebeiteld zijn’

• Erik Terheggen, woordvoerder Energie-Nederland
“Vanuit een marktprincipe opent de terugleversubsidie nieuwe markten, het geeft bijvoorbeeld meer kansen voor opslag”, zegt Energie-Nederland-woordvoerder Terheggen. Het grootste gedeelte van de energierekening bestaat uit belasting en nettarieven. Bij saldering mag de opgewekte energie tegen de verbruikte energie worden weggestreept, en hoeven die gemeenschapsgelden niet te worden betaald. Bij een terugleversubsidie vervalt dat deel van de kosten alleen wanneer de stroom direct in de woning wordt opgesoupeerd. Het is dus aantrekkelijk om zelf opgewekte stroom op te slaan tot het moment van verbruik. Dat komt de markt voor opslagproducten ten goede.

Toch is de belangenvereniging niet onverdeeld blij met de huidige plannen. De overstap van salderingsregeling naar terugleversubsidie heeft veel voeten in de aarde en moet zorgvuldig gebeuren. “De leveranciers hebben administratief een enorme rol”, zegt Terheggen. “Het gaat om miljoenen klanten, dan kun je niet over één nacht ijs gaan.”

Op dit moment zijn slechts de contouren duidelijk van de plannen. Voordat de regeling ingevoerd kan worden, moet het ministerie inventariseren welke juridische en administratieve maatregelen nodig zijn. “Pas als het volstrekt helder is wat er gaat komen en wanneer dat gaat komen, kunnen de leveranciers met hun analyses beginnen”, zegt de Energie-Nederland-woordvoerder.

Maar het aanpassen van IT-systemen is een grote onderneming, die maanden vooruit moet worden gepland. “Het wijzigen van processen kent binnen de energiesector vaste termijnen, wat betekent dat dit najaar de details en regeling al helemaal zouden moeten zijn uitgewerkt”, staat in het bezorgde persbericht op de site te lezen. Energie-Nederland betwijfelt of dat gaat lukken, en stelt voor een later tijdstip te kiezen voor invoering, net als eerder de bouwers, de milieuclubs en de consumentenorganisaties -al is het dan met een andere reden. Terheggen: “Die datum van 2020 kan nog niet in steen gebeiteld zijn.”

Bron: Energeia – Katrijn de Ronde