Home / Nieuws 2018 / Woningcorporaties verzetten zich tegen voortrekkersrol bij aardgasvrij wonen
28/06/2018

Woningcorporaties verzetten zich tegen voortrekkersrol bij aardgasvrij wonen

Aedes gas

Woningcorporaties verzetten zich tegen de leidende rol waarin ze terecht dreigen te komen in het aardgasvrij maken van woningen. Ze hebben niet genoeg geld om op korte termijn grote aantallen woningen aan te sluiten op alternatieve energiebronnen, stelt koepelorganisatie Aedes.

Het protest is een reactie op een uitspraak van Diederik Samsom, die de Sectortafel Gebouwde Omgeving leidt in de onderhandelingen over het klimaatakkoord. Volgens hem moeten woningbouwverenigingen het voortouw nemen in de overgang naar aardgasvrij wonen. “Als we graag meters willen maken, hebben we de corporaties nodig”, zei hij vorige week tijdens het jaarlijkse congres van energienieuwsdienst Energeia.

onderhandelaars aan de sectortafel goed uit, want het regeerakkoord spreekt de ambitie uit dat in 2021 -aan het einde van deze kabinetsperiode- jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen van het gas afgaan.
Maar Aedes waarschuwt al langer dat woningbouwverenigingen niet genoeg geld hebben om hun woningen te verduurzamen. De organisatie heeft berekend dat het €108 mrd gaat kosten om alle corporatiewoningen tot 2050 CO2-neutraal te maken. “Dat is binnen de financiële mogelijkheden van de sector echter niet haalbaar”, stelt Aedes. Bovendien zijn installaties als warmtepompen duurder als ze nog niet in grote aantallen worden verkocht. “De ‘first movers’ betalen een relatief hoge prijs”, zegt Norder.

‘Wij willen de extra kosten voor onze koploperspositie volledig gecompenseerd hebben. Als dat niet in de tekst wordt opgenomen, zitten we niet meer aan tafel’  aldus Marnix Norder, Aedes

Ook het Waarborgfonds voor de Sociale Woningbouw (WSW), dat garant staat voor de leningen van de woningcorporaties, waarschuwt dat die hun groene ambities financieel niet kunnen waarmaken. Een van de doelen is tot 2021 alle huizen gemiddeld naar energielabel B te brengen. Op landelijk niveau is dat haalbaar, maar 58 van de 329 corporaties -vooral in Amsterdam en Rotterdam- zijn daar niet toe in staat, oordeelde WSW.

Hogere belastingen

De financiële krapte heeft vooral te maken met de stijgende verhuurderheffing en wijzigingen vanaf 2019 in de regels van de vennootschapsbelasting, waardoor de corporaties volgens Aedes €300 mln à €400 mln per jaar extra aan vennootschapsbelasting gaan afdragen. De verhuurderheffing is gekoppeld aan de WOZ-waarde van de huizen. De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren gestegen tot een recordniveau, waardoor ook de verhuurderheffing oploopt. Daartegenover staat dat de corporaties niet meer huur kunnen innen.

Om de kosten voor de energietransitie te compenseren, wil Aedes dat corporaties minstens de helft van de verhuurderheffing terugkrijgen. Als dat niet lukt, stellen ze voor de sector uit te zonderen van de vennootschapsbelasting. “Wij willen de extra kosten voor onze koploperspositie volledig gecompenseerd hebben”, zegt Norder. “Als dat niet in de tekst wordt opgenomen, zitten we niet meer aan tafel.”

Samsom wil niet inhoudelijk reageren, maar lijkt niet bang te zijn dat de partijen aan de onderhandelingstafel het niet eens worden. “De ontwikkelingen stemmen mij optimistisch”, zegt hij. De hoofdlijnen van het klimaatakkoord worden op 10 juli gepresenteerd.

Bron: Energeia